Nyheter

Ingen byggbar mark i Stockholm

I Stockholm inte finns någon mark som inte redan är bebyggd, och som inte är belagd med någon typ av hinder eller restriktion. Det visar en ny rapport från Stockholms Handelskammare.

Markbristen är påtaglig i Stockholm. Stockholms Handelskammare visar i en ny rapport, ”Markbrist stoppar nybyggen”, att restriktioner gör att det inte finns någon byggbar mark. Om politiska beslutsfattare lyfter ett antal restriktioner skulle det kunna byggas ett helt nytt Stockholm – i Stockholm.

– Bostadsbristen i Stockholm bidrar till att göra regionen mindre attraktiv och den slår direkt mot jobb och tillväxt. Detta är alarmerande. Ännu värre är att mängder av restriktioner även gör att det knappt finns någon byggbar mark kvar i regionen, säger Anna Wersäll, näringspolitisk expert på Stockholms Handelskammare, i en kommentar till rapporten.

Bostadsbyggandet i Stockholms län hindras av ett trettiotal restriktioner av olika slag för hur marken får användas. Stockholms Handelskammare har med hjälp av Tyréns lagt alla restriktioner på varandra i en karta. Resultatet visar att det inte finns någon mark kvar att bygga på.

– Det fanns ingen mark kvar alls visade det sig. Den lediga, obebyggda marken är slut. Vissa restriktioner är säkert lättare att få prövade, men det tar ju ändå tid och pengar från de som faktiskt vill bygga, säger Sarah Bragée, chef för avdelningen Strategisk samhällsanalys på Tyréns i Stockholm, som varit med och tagit fram rapporten.

I Stockholm finns stora delar som är skyddade på grund av att de är Ostörda, något man värnar om i storstadsområden, men alltså är obebyggda och opåverkade områden som inte är bullerutsatta. När dessa ytor samt Störda områden kombineras i en karta finns ingen byggbar mark kvar i Stockholms län.

– Sedan handlar det om hur man vill värdera de olika restriktionerna, och väga dem mot bostadsbyggande. Varje yta som frigörs i kartorna är givetvis något som måste beaktas närmare för att utreda vilken typ av hinder eller skydd som föreligger och om det är möjligt eller intressant att förändra detta, säger Sara Bragée.  

 

Fakta om rapporten:

Det finns 35 byggrestriktioner som mer eller mindre omöjliggör bostäder på den obebyggda marken i Stockholms län. Stockholms Handelskammare föreslår därför lättnader inom följande områden:

* Opåverkade områden. Det är ett töjbart begrepp som med stöd av Miljöbalken gör att många markområden anses skyddsvärda för att det inte finns någon bebyggelse där. Här finns det stor byggpotential. 

* Buller. Bullerrestriktioner borde prövas i större omfattning än nu eftersom det med dagens teknik är fullt möjligt att bygga helt tysta inomhusmiljöer även där utomhusbullret är högt. Detta skulle frigöra mycket byggbar mark i länet.

* Åkergradering. Jordbruksmark får enligt Miljöbalken endast bebyggas om det handlar om väsentliga samhällsintressen. Enligt Handelskammaren bör jordbruksmark få bebyggas i Stockholm.

* Naturreservat. Områden som anses så värdefulla för natur- och friluftslivet att de inte får bebyggas. Handelskammaren vill upphäva några av Naturreservaten. Exempelvis Rinkebyskogen, Järvafältet, Sätraskogen och Masmoplatån.

* Strandskydd. Kommuner bör bevilja mer dispens för att kunna bygga strandnära.

Källa: Stockholms Handelskammare