Nyheter

”Ingen hälsofara med skivor”

Näsblod och hudbesvär — men användning av byggskivor med glasfiber innebär inte någon hälsorisk. Det visar Arbets- och miljömedicinska kliniken vid Universitetssjukhuset Örebro i en färsk undersökning.

Undersökningen har gjorts på uppdrag av Byggindustrins Centrala Arbetsmiljöråd, BCA, efter en stor debatt kring skivorna.

Skivorna har varit flitigt använda i våtrum där kartongklädd gips inte rekommenderas. Organiskt material kan orsaka mögel. Då har många byggföretag gått över till glasfiberklädda skivor.

Byggnadsarbetare som satt in skivorna har fått olika problem, som näsblod och hudbesvär.

Av de besvär som förekommit konstaterades ingen överfrekvens av näsblod men en viss överfrekvens av näsbesvär samt en tydlig överfrekvens av hudbesvär.

I undersökningen kallas detta ”komfortproblem”, inte hälsoproblem

— Det är en stor lättnad att inte en ny hälsofara introduceras i branschen, säger Björn Samuelson, arbetsmiljöexpert på Sveriges Byggindustrier (BI) i ett pressmeddelande. Men det är viktigt att problemen vid hanteringen minimeras genom att skyddsinstruktionerna följs.

Utredningen visar också att besvären står i direkt proportion till exponeringen, samt att användning av skyddsutrustning i form av heltäckande klädsel och andningsskydd är effektivt.

— Byggmaterial som marknadsförs idag ska inte kräva personlig skyddsutrustning på byggarbetsplatserna, anser Jörgen Eriksson, arbetsmiljöansvarig på Byggnads. Om kartongklädd gips av tekniska skäl inte kan användas är en snabb materialutveckling nödvändig.