Nyheter

”Ingen klarar vår nivå”

Den tyska hustillverkaren Kaufmann Holzbau vill ta sig in på den svenska marknaden för energisnåla hus. Inom fem år räknar bolagets ägare med att ha egen husproduktion i Sverige.

I mitten av december bildades ett svensk säljbolag för Kaufmann Holzbau.
— Vi har redan fått förfrågningar från flera svenska intressenter i bland annat Örebro och Växjö. Det första huset kommer troligen att byggas på Öland, säger Sebastian Dahrendorf, som kommer att leda säljbolaget.

Kaufmann Holzbau har tagit fram ett kostnadsförslag och beslut om byggstart på Öland tas troligen någon gång i februari eller mars.

— Det är naturligtvis viktigt att få till det första huset i Sverige så att vi kan visa vad vi går för. Vi kommer sälja hus under eget varumärke men kan även fungera som leverantör till andra företag, säger Sebastian Dahrendorf.

Inom tre till fem år planerar Kaufmann Holzbau att ha en egen tillverkning av hus i Sverige . Ägaren Günther Kaufmann är mycket angelägen att involvera svenska universitet och högskolor i satsningen.

Kaufmann Holzbau bygger trähus — främst villor men även flerfamiljhus upp till sju våningar – och satsar på naturliga material som exempelvis cellulosabaserad väggisolering. Företaget har byggt energisnåla hus de senaste 15 åren i Tyskland och utfärdar en garanti på att husen inte behöver mer än 10 kilowatt per kvadratmeter och år för uppvärmning och varmvatten. De svenska kunderna kommer att erbjudas en energiprestandabesiktning som genomförs efter några år för att se att huset inte drar mer energi än vad som var tänkt.

— Det finns nog ingen leverantör som klarar av att komma ner i de nivåerna i Sverige. Husen kostar inte mer att bygga än andra hus, men kommer att bli betydligt billigare i drift, säger Sebastian Dahrendorf.

Det är inga passivhus som Kaufmann Holzbau bygger. Det finns alltid vattenbaserade värmesystem i husen. Företaget har dessutom egen tillverkning av värmepumpar för att kunna se till att pumparna som installeras i husen har tillräckligt hög kvalitet. Alla hus är förberedda för att kunna förses med solceller på taket för de kunder som önskar.

— Renodlade passivhus har sina begränsningar. Vad händer när de flesta i huset har flyttat hemifrån eller när hushållsapparaterna har blivit så effektiva att de nästan inte avger någon värme längre? Då kommer det att bli ett värmeunderskott även om husen är energisnåla, säger Sebastian Dahrendorf.

Läs mer…

… om den tyska arkitektduon som vill bygga sunda hus i Miljörapporten nummer 1/2009!

Läs mer om Miljörapporten – byggvärldens miljötidning