Ingen löneglidning i byggsektorn

Ingen löneglidning i byggsektorn
Trots högkonjunktur och brist på arbetskraft har ingen löneglidning skett inom byggsektorn.

Löneutvecklingen för arbetare i byggsektorn var 3,2 procent i augusti jämfört med samma månad året innan, visar statistik från Medlingsinstitutet. Snittet för samtliga arbetare var 3,1 procent. Under årets tre första månader ökade lönerna långsammare inom bygg. Bygg låg kring en procent medan snittet för alla arbetare låg kring tre procent.

Statistik från Byggnadsarbetareförbundet visar att bygglönerna steg med 3,5 procent det tredje kvartalet. Genomsnittsförtjänsten var 147,35 kronor per timme, vilket motsvarar en månadslön på drygt 25 600 kronor.

Relaterade artiklar

”Stänger vi dörrarna får byggsverige stora problem”
Fyra av tio byggföretagare vill anställa fler nästa år
Ökad flexibilitet för företagen i nya arbetsrättsförslaget
Färre utländska arbetstagare i Sverige