Nyheter

Ingen ökad risk för fukt <br></br> i passivhus

Risken för fuktskador är inte mycket större i ett passivhus än i ett normalisolerat hus. Det slår Ingemar Samuelson på SP fast.

Att bygga energisnåla väl isolerade passivhus innebär generellt sett en ökad risk för fuktskador. Men Ingemar Samuelson skriver i tidningen Bygg & Teknik att det inte behöver vara så.

— Eftersom väl isolerade konstruktioner är känsliga för fel och brister kan man förutsätta att risken för dåligt arbete och därmed fuktskador minskar om man bygger och når högt ställda krav, till exempel de som gäller för passivhus, skriver han i senaste numret av tidningen.

Ingemar Samuelson, avdelningen Byggnadsfysik på SP, Sveriges Tekniska forskningsinstitut i Borås, har tidigare avslöjat problemen med fukt i fasader.

Nu lyfter han fram den stora risken med dagens takkonstruktioner. Han menar att trenden med stora mängder isolering i kombination med en vind som ventileras av uteluft skapar en riskkonstruktion. Konstruktionen med luftspalt vid takfot och gavelventiler är konstruerad för vindar med lite isolering och passar inte lika bra ihop med stora mängder isolering.

— För takens del behöver nya konstruktioner utvecklas för energisnåla, välisolerade hus. Även dagens standard för isolering av tak innebär att konstruktionen är i riskzonen, slår han fast i tidningen.