Nyheter

Ingen vill bygga det nya resecentrumet

Västtrafik ska bygga nytt resecentrum vid Åkareplatsen. Foto: Susanne Bengtsson.

Ingen entreprenör vill bygga Göteborgs nya resecentrum vid Polhemsplatsen.

Västtrafik har inte fått in något anbud på den planerade markanläggningen.

– Byggmarknaden är överhettad, säger Stefan Ekman, infrastrukturchef på Västtrafik AB.

Västtrafik har svårt att hålla tidtabellen. Inte på sina bussar, utan på bygget av det nya resecentrumet på Polhemsplatsen/Åkareplatsen i Göteborg.

Anledningen är att byggherren Västtrafik har haft problem att få in anbud för projektet, som består av en husdel och en markdel. Husentreprenaden består av en vänthall inomhus med handel och biljettförsäljning samt personalutrymmen.

– Husentreprenaden, som består av en enklare servicebyggnad för resenärer och förare, har vi nu under kontroll. Där har vi nu fått in anbud och kommer att lägga en beställning vilken dag som helst, säger Stefan Ekman på Västtrafik. 

På markanläggningen, som består av väderskydd och uppställningsytor för bussarna, har det däremot inte kommit in några anbud.

– Vi kommer att göra ett nytt försök och gå ut med förfrågningsunderlag en gång till.

Stefan Ekman tror att den överhettade byggmarknaden i Göteborg, med många stora infrastrukturprojekt som pågår samtidigt, är förklaringen till det bristande intresset från entreprenörerna.

– De senaste två åren har det varit besvärligt. Det här drabbar hela branschen, både privata och offentliga beställare. Att marknaden är överhettad är inte bra för prisbilden, det har blivit dyrare att bygga, säger han.

Inga utländska aktörer har heller hört av sig.

– Utländska byggare är inte intresserade av att ta så här små jobb.

Göteborgs kommunalråd Johan Nyhus (S) håller med om att byggboomen ställer till det för beställare av lite mindre projekt.

– De stora projekten klarar vi, men det kärvar mer när viska bygga mindre projekt som hållplatser och cykelbanor, säger han på en pressträff.

Sverige är det land i EU som urbaniseras snabbast, och Johan Nyhus menar att Göteborg kommer att vara ett stort infrastrukturprojekt fram till år 2040.

– Den största utmaningen är bristen på kompetens. Planerare och projektledare är två yrken som det råder en enorm brist på, och som byggbranschen måste attrahera. Konsulterna räcker inte till för städernas behov.

Sedan årsskiftet har Trafikkontoret genomfört förberedande markarbeten vid Polhemsplatsen/Åkareplatsen, och enligt den ursprungliga tidplanen ska det nya resecentrumet stå klart till våren 2018. 

Så ska Göteborg växa:

  • Göteborg står inför en stor byggboom. Under de kommande 20 åren ska det byggas för totalt 1000 miljarder kronor i Göteborgsregionen, enligt beräkningar från Business Region Göteborg.
  • Stadsförnyelsen i regionkärnan, Centrala Älvstaden på båda sidor Götaälv räknas som norra Europas största stadsbyggnadsprojekt med 25000 nya bostäder och 45000 nya arbetsplatser. Byggandet av Älvstaden motsvarar ett nytt Halmstad.  
  • Utöver det pågår stora infrastruktursatsningar i Göteborg, bland annat Västlänken, nedgrävningen av E45:an, Marieholmstunneln och nya Hisingsbron.