Nyheter

Inget åtal efter takras

Konstruktionsfelet i taket kunde inte ha upptäckts. Därför lägger polisen ner förundersökningen om raset vid Högbergaskolan i Södertälje. Ingen kommer därmed att åtalas för olyckan som dödade Johan Engquist.

Dödsolyckan inträffade den 25 mars när en del av skolan skulle rivas. Raset fortplantade sig längre än det var tänkt och byggnadsarbetaren Johan Engquist, 47, omkom.

Nu har åklagare Aino Alhem beslutat att lägga ner förundersökningen om brott.

— Jag har inte funnit någon oaktsamhet eller någon brist i vare sig arbetet med riskbedömningar eller utförande av själva rivningsarbetet, säger Aino Alhem.

Efter olyckan fick WSP i uppdrag av NCC, som utförde rivningen, att göra en utredning om takets konstruktion. Lennart Häggbom på WSP kom fram till att ett konstruktionsfel i taket orsakade det fortskridande raset. Felet bestod i att urtag för installationer hade gjorts i takbalkarna, vilket ledde till en försvagning av taket.

Rapporten har ingått i Arbetsmiljöverkets utredning och polisens förundersökning efter olyckan.

— Den oberoende konstruktören har hittat en försvagning i takstolsbygget, men enligt hans rapport skulle det vara omöjligt att se försvagningen före raset, säger Stefan Norengård, arbetsmiljöinspektör.

Finns det inte anledning att gå tillbaka i tiden och se vem som har gjort urtaget?

— Skolan byggdes för 40——50 år sen, de gubbarna som ritade och konstruerade är nog inte aktiva längre. Och det finns ingen konstruktionsritning, säger Stefan Norengård.

— Jag har inte tagit ställning till om det har begåtts något brott i samband med byggandet. Men om man hade haft den frågan att ta ställning till så är det preskriberat. Jag har ingen anledning att tro att någon har varit medveten om konstruktionsfelet och därmed varit skyldiga att förebygga följderna, säger Aino Alhem.

Lennart Häggbom tycker att det är rätt att inte lasta någon på NCC för olyckan.

— Även om jag hade kommit ut och besiktat före rivning är jag tveksam till om jag hade hittat felet. Jag har jättesvårt att se att de här killarna skulle ha brustit på något sätt, säger Lennart Häggbom till Byggvärlden.

Enligt hans utredning gjorde takstolsleverantören egna beräkningar på takkonstruktioner, men de beräkningarna och ritningarna har inte gått att hitta efter olyckan.