Nyheter

Inget prövningstillstånd för Cementa

HD nekar prövningstillstånd för Cementa. Bild: Cementa

Högsta domstolen väljer att inte meddela prövningstillstånd om fortsatt kalkbrytning i Slite på Gotland. 

– Det är beklagligt, säger Karin Comstedt Webb, hållbarhetschef på Cementa. 

Enligt HD har man gått igenom materialet i målet och kommit fram till att det inte finns skäl att meddela prövningstillstånd. Det betyder att Mark och miljööverdomstolens beslut om att avvisa tillståndsansökan står fast.  

Cementas tillståndsansökan godkändes förra året av Mark- och miljödomstolen, men överklagades av bland andra Länsstyrelsen på Gotland, Naturvårdsverket och Naturskyddsföreningen. Mark och miljööverdomstolen beslutade den sjätte juli att avvisa ansökan eftersom miljökonsekvensbeskrivningen bedömdes innehålla sådana brister att den inte kunde utgöra grund för ett ställningstagande till verksamhetens inverkan på miljön.  

Nyligen beslutade regeringen att tillfälligt förlänga Cementas tillstånd om täkt- och vattenverksamhet på Gotland med åtta månader på grund av de stora konsekvenser ett stopp i Slite skulle få för byggbranschen och samhället i stort. Bland annat riskerade flera större infrastrukturprojekt stoppas eller försenas. Förlängningen på åtta månader gäller från 31 oktober, alltså till 31 juni.

Cementa kommenterar HD:s beslut:

– Det är beklagligt att Högsta domstolen inte ger prövningstillstånd men vi har samtidigt varit förberedda på detta utfall. Beskedet påverkar inte vårt pågående arbete utan vi arbetar vidare med övriga insatser som vi påbörjade direkt då vi fick Mark- och miljööverdomstolens besked i juli, säger Karin Comstedt Webb, hållbarhetschef på Cementa.

Det arbetet innefattar både en ansökan för ett kortare tillstånd till kalkstensbrytning som skulle kunna gå snabbare att få på plats, och en ansökan om ett långsiktigt tillstånd. Parallellt med förberedelser kring ansökningar driver man arbetet med att finna och få på plats kortsiktiga lösningar för råmaterialförsörjningen till fabriken. Till exempel diskuteras om företaget Nordkalk på Gotland kan förse Cementa med kalksten från deras täkt.

– Vi har nu skrivit avtal med Nordkalk om leverans av kalksten som motsvarar 25 procent av vårt behov, säger Magnus Olsson, vd på Cementa och fortsätter:
– Vi undersöker även möjligheter att ta in ytterligare kalksten från Nordkalk. Men där behöver vi bland annat hjälp av politiken och länsstyrelsen behöver säga sitt. 
Karin Comstedt Webb: 
– Även om dagens besked inte påverkar arbetet framåt för oss i sak så är det bekymmersamt eftersom det lämnar ett antal principiella frågor obesvarade om hur ärendet har hanterats juridiskt. Det skapar en osäkerhet i hela systemet kring tillståndsprocessernas effektivitet i Sverige.