Inget prövningstillstånd för Skanska

Inget prövningstillstånd för Skanska
Kammarrätten meddelar inte Skanska prövningstillstånd. -Det är klart att vi är besvikna, säger Tomas Dädeby, regionchef för stora projekt på Skanska.
Kammarrätten meddelar inte Skanska prövningstillstånd när det gäller upphandlingen av entreprenaden med rampbroar vid Tomteboda-Haga södra (NS14). -Det är klart att vi är besvikna, säger Tomas Dädeby, regionchef för stora projekt på Skanska.

Följetången om vilka som ska få kontraktet på den omtvistade Norra Länken-entreprenaden NS14 verkar ha avslutats. I och med att kammarrätten nekar Skanska prövningstillstånd väljer Skanska att avsluta ärendet.

– Vi släpper det här nu. Det finns en möjlighet att gå vidare till Högsta förvaltningsdomstolen men vi kommer inte att göra det, säger Tomas Dädeby. Vi får gilla läget helt enkelt.

Trafikverket tilldelade först Skanska kontraktet att bygga rampbroar vid Tomteboda. Skanska presenterade en tekniskt likvärdig lösning med en bro istället för två. Bilfinger ansökte om överprövning, och fick rätt i förvaltningsrätten. Trafikverket tilldelade då istället Bilfinger kontraktet.

Då vände sig istället Skanska till förvaltningsrätten eftersom man menade att Bilfinger inte uppfyllde samtliga skall-krav gällande teknisk och yrkesmässig kapacitet och förmåga. Förvaltningsrätten avslog Skanskas ansökan om överprövning.

Skanska gick då vidare och ansökte om prövningstillstånd i kammarrätten, men återigen fick man avslag. Kammarrätten i Sundsvall finner att skäl att meddela prövningstillstånd inte har kommit fram. Förvaltningsrättens avgörande står därför fast.

Trafikverket hoppas kunna komma igång med entreprenaden efter nyår.

 

Susanne Bengtsson
[email protected]

 

 

Relaterade artiklar

Skanskas byggverksamhet går starkt
Skanska omorganiserar i ledningen
”Den offentliga sektorns behov ändrades under pandemin”
Lista: nya upphandlingar