Nyheter

Inget prövningstillstånd för Västlänken

Högsta domstolen meddelar inte prövningstillstånd i målet om Västlänken. Foto: Susanne Bengtsson

Målet om Västlänken kommer inte att tas upp i Högsta domstolen. Domstolen meddelar att man inte ger prövningstillstånd i fallet.
”Högsta domstolen har gått igenom materialet. Det har inte kommit fram något skäl att meddela prövningstillstånd”, står det i beslutet.

Högsta domstolen har beslutat att inte bevilja prövningstillstånd i målet om tillstånd att anlägga järnvägsprojektet Västlänken i Göteborg. 
Flera föreningar och företag har överklagat tidigare beslut i mark- och miljööverdomstolen.

”Högsta domstolen avvisar överklagandet från Partistyrelsen för Sjukvårdspartiet Västra Götaland. Högsta domstolen meddelar inte prövningstillstånd med anledning av de andra överklagandena”, skriver HD.

Som skäl till varför domstolen inte tar upp målet anger man bland annat att Partistyrelsen för Sjukvårdspartiet Västra Götaland inte har överklagat mark- och Miljödomstolens tillståndsdom och har därmed inte rätt att överklaga Mark- och miljööverdomstolens beslut.

Mark- och miljööverdomstolens avgörande står därmed fast.