Nyheter

Inget stopp i produktionen för byggjättarna

Gunnar Hagman, VD, Skanska Sverige och Henrik Landelius, affärsområdeschef NCC Building Sverige. Foto: Skanskan, NCC

Än så länge har byggbranschen klarat sig relativt bra i den rådande coronaepidemin. Byggjättarna NCC, Skanska och Peab håller igång produktionen som planerat. Men det råder en större osäkerhet över vad som kommer ske på längre sikt.

Byggjättarna Skanska, Peab och NCC har än så länge klarat coronakrisen utan att tvingas till några drastiska åtgärder.

Skanska har i dagsläget inga störningar i produktionen på grund av personalbrist eller reserestriktioner för utländsk arbetskraft. I de fall det har inträffat har man kunnat lösa det med hjälp av lokal arbetskraft. Man har inte heller upplevt något behov av korttidspermitteringar.

– Vår verksamhet fortgår i dagsläget utan större störningar. Vi har även inkommande ordar, senast förra veckan tecknade vi exempelvis ett avtal med Trafikverket om dubbelspår på Västkustbanan för 1,7 miljarder. Det är viktigt att framför allt offentliga kunder ligger fast vid sina planer. Bostäder, skolor och infrastruktur behövs. Här har vi ett gemensamt ansvar att se till att vi inte tappar fart i samhällsbyggandet, säger Gunnar Hagman, VD, Skanska Sverige.

Även NCC:s ambition är att bedriva verksamheten och projekt med så få störningar som möjligt och har nyligen även tecknat avtal med till exempel Region Sörmland för utbyggnad av regionens sjukhus för 2,4 miljarder kronor. 

– I dagsläget är alla våra projekt igång och våra medarbetare gör ett fantastiskt jobb med att hålla verksamheten uppe. På några ställen finns det en viss påverkan och där arbetar vi för att hitta lösningar och prioritera arbetsmoment. Vi har inga beslut eller planer på att stoppa några projekt men följer naturligtvis utvecklingen noga, säger Henrik Landelius, affärsområdeschef NCC Building Sverige.

De kortsiktiga effekterna på Peabs verksamhet är i dagsläget begränsade. De såg en förhöjd sjukskrivningsgrad i början av coronakrisen men det har i stort sett återgått till det normala. Den utländska arbetskraften från exempelvis Polen har i stor utsträckning valt att stanna kvar i Sverige för att undvika att drabbas av reserestriktionerna. Inga korttidspermitteringar i kärnverksamheten är aktuella i dagsläget.

– Verksamheten rullar på med väldigt liten påverkan på några få arbetsplatser. Vi följer utvecklingen noga för att kunna bedöma möjlig påverkan på längre sikt, säger Urban Alm, arbetsmiljöchef Peab

På kort sikt vekar läget stabilt för byggbranschen men det råder en större osäkerhet kring hur det kommer utveckla sig om de rådande omständigheterna fortgår en lägre tid

– Det vi lärt oss från tidigare kriser, inte minst från den 2008 är att byggindustrin utgör en motor för övriga ekonomin när samhället öppnar upp igen. Behovet av bostäder, vägar, broar, äldreboenden kommer att kvarstå även efter detta. Investeringar i infrastruktur är ofta en nyckelåtgärd för snabbare återhämtning. Vi ser till att vara beredda på att det finns en dag efter detta också. Situationen är extraordinär och att människors hälsa står i första rummet, fortsätter Gunnar Hagman.

Även om byggprojekt fortsätter som tidigare innebär det inte att byggföretagen är helt opåverkad av den rådande coronakrisen.

– I den här situationen fokuserar jag som chef på att säkerställa att våra medarbetare kan arbeta under trygga och säkra omständigheter. Samtidigt ska de känna att de har fullt stöd att säga till om de känner sig sjuka eller osäkra inför något moment. Vi upplever detta tillsammans och vi ska oss igenom detta tillsammans. Vi för också en nära dialog med våra kunder för att följa deras behov, här upplever vi att många kunder också gått över till digitala arbetssätt och har en vilja att fortsätta arbetet med våra gemensamma projekt framåt, säger Gunnar Hagman.