Nyheter

Initiativ för hållbart byggande

Peter Eriksson. Foto: Passivhuscentrum.

Regeringen föreslår i budgetpropositionen 2017 att Boverket ska få ett ökat anslag om 10 miljoner kronor årligen från 2017 som ska användas till inrättandet av ett informationscentrum för hållbart byggande med fokus på energieffektiviserande renovering med användning av hållbara materialval.

För att bidra till ökad energieffektiviserande renovering av befintligt bostadsbestånd föreslås Boverket att få i uppdrag att genom utlysning lämna driftbidrag till en eller flera organisationer som kan åta sig att inrätta ett informations- och kunskapsspridande centrum.

– Produktion av lågenergibostäder växer och blir allt vanligare. Att sprida kunskap och utveckla smart och effektiv teknik inom området är därför viktigare än någonsin, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson (MP), i ett pressmeddelande.

Passivhuscentrum Västra Götaland har i samverkan med Alingsås kommun och Västra Götalandsregionen i flera år jobbat för inrättandet av ett nationellt informationscentrum för hållbart byggande. När det nu står klart att regeringen tar med en post för inrättandet i sin budgetproposition för 2017, en nyhet som för övrigt presenterades av bostadsministern under ett besök hos Passivhuscentrum på måndagen, var det glada miner hos Passivhuscentrum.

– Här finns kunskapen och kompetensen och det är precis detta vi arbetat för i flera år. Vi har också haft ett väl fungerande samarbete med flera andra organisationer kring energieffektivt byggande och livscykelanalys i byggnadsmaterial, säger verksamhetschefen Carlos Andersson, i ett pressmeddelande.

– Vi har en politisk enighet att vi vill vara den hållbara kommunen och har några av de bästa exemplen på miljövänliga byggen i vår kommun. Därför bedömer vi att vi har stora möjligheter att få tillgång till den finansiering som regeringen nu föreslår, säger Joakim Järrebring (S), kommunstyrelsens ordförande i Alingsås Kommun.

Passivhuscentrum Västra Götaland är ett offentligt informationscentrum för miljö och energieffektivt byggande som drivs av Alingsås kommun tillsammans med miljönämnden i Västra Götalandsregionen.

I en tid när byggnader beräknas stå för 40 procent av den globala energianvändningen har Passivhuscentrum Västra Götaland en viktig roll, som pådrivare, kunskapsnod och möjliggörare för att nå den svenska miljömålen skriver de i ett pressmeddelande.

All nybyggnation samt alla omfattande renoveringar ska från och med 31 december 2020 vara nära noll energibyggnader.

Förslagen i budgetpropositionen för 2017 bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.