Nyheter

Inköpare spanar utanför Sverige

Utländska inköp av byggvaror väntas öka de närmaste åren. Det tror Sveriges största inköpare och föreskrivare, enligt en ny undersökning. <br>- Det är dags för svensk materialindustri att vakna, säger Jonas Berg på Svensk Byggtjänst.

Industrifakta har gjort en enkätundersökning bland de 100 personer som står för störst summor vad gäller föreskrivning och inköp av byggvaror i Sverige. De handlar och föreskriver för totalt cirka 60 miljarder kronor per år. Undersökningen gjordes på uppdrag av Svensk Byggtjänst och har besvarats av 30 inköpare och 50 föreskrivare. De tror att de internationella inköpen kommer att öka under de närmaste tre åren. 90 procent av inköparna tror på en 15-procentig genomsnittlig ökning och 90 procent av föreskrivarna tror på en 20-procentig ökning. Tolv av de svarande inköparna uppger att deras bolag direktimporterar byggvaror från utlandet. Enligt Svensk Byggtjänst uppgår deras dir-ektimport till cirka tre miljarder per år. Om dessa bolag ökar sin import från utlandet med 15 procent under de närmaste tre åren innebär det en ökning på cirka 450 miljoner kronor. De allra flesta, två tredjedelar av de svarande, anger lägre kostnader som den viktigaste orsaken till den förväntade ökningen. Men även andra orsaker lyfts fram i enkät- svaren: gemensamma regler som förenklar importen, sammanslagning och internationalisering av företag, lättare inköp via internet samt ökad marknadsföring för utländska företag på den svenska marknaden. – Några enstaka har svarat bättre kvalitet på utländska byggvaror och snabba leveranser, säger Rolf Persson, vd på Industrifakta. Den förväntade ökningen av direkt-importen gäller i första hand betong, järn, armering och stål samt dörrar och fönster. De svarande pekar främst på de baltiska länderna och Kina som viktiga importländer. Jonas Berg tycker att undersökningsresultatet borde bli en väckarklocka för svensk materialindustri. – Ökningen av utländska inköp kommer att leda till högre krav på svenska materialleverantörer att spetsa sitt erbjudande. Jag tror att de har svårt att konkurrera i pris, men jag tror andra värden som kvalitet och logistisk service kommer att bli viktigare, säger han. Charlotte Bergman, vd på Strängbetong, tycker att undersökningen bekräftar det man redan vet. Strängbetong har märkt av den ökade konkurrensen från utlandet under de senaste åren. Strategin för att möta den är att erbjuda helhetslösningar, till exempel hela stommar, inklusive fasader och montering. – Konkurrens är något positivt, det får oss att vara på tårna. Vi kommer att fortsätta utveckla Strängbetong för att möta konkurrensen, säger hon.