Nyheter

Inleder omfattande kartläggning av bygglogistik

Viktoria Sundquist, som är ansvarig forskare vid Chalmers tekniska högskola.

Ett unikt forskningsprojekt drar nu i gång för att kartlägga bygglogistikens roll i stora och små byggprojekt. Totalt kommer närmare 8000 personer att kontaktas i en enkätundersökning som genomförs av Byggfakta.

Forskningsprojektet är ett samarbete mellan Chalmers tekniska högskola och Bygglogistikgruppen på Linköpings universitet. Syftet med undersökningen är att genomföra en bred branschkartläggning av bygglogistik. 

Viktoria Sundquist, som är ansvarig forskare vid Chalmers tekniska högskola, hoppas på en bred uppslutning från branschen.

– Vi har tidigare genomfört flera fallstudier av bygglogistiken vid stora samhällsbyggnadsprojekt. Men vi har helt saknat en bred branschkartläggning. Vi vill titta närmare på hur det ser ut bortom de här gigantiska projekteten. Vi vet att många aktörer jobbar med bygglogistikfrågorna men vi vet inte på vilket sätt och i vilken utsträckning, säger hon.

Hur ser samarbetet med Byggfakta ut?

– Den här magnituden av undersökning har inte vi resurser att genomföra på universiteten. Då behöver vi samarbeta med ett företag. De har erfarenheten och systemen för att få fram svaren på våra frågor. De har gjort den här typen av undersökningar tidigare kopplat till Chalmers forskningsprojekt.

Hur kommer undersökningen att genomföras?

– Ett digitalt utskicka kommer skickas ut i dagarna och sedan kommer datainsamlingen pågå under våren. De som inte svarar digital kommer ringas upp av Byggfakta. Under sommaren kommer vi få resultatet sammanställt och sedan börjar vårt analysarbete.

Vilka svar vill ni få fram med undersökningen?

– Jag hoppas att vi kommer kunna se mönster och sortera ut variationer. Vilken typ av bygglogistiklösningar används? Vem initierar och utformar dem? Vad ser man för effekter? Vi vill se en spridning av projekt som skolor, sjukhus, bostäder och kommersiella lokaler. Vi vill också få en geografisk spridning på projekten över hela landet. Det blir stora, kvantitativa analysprocesser som vi kommer jobba med.

Vad har du för förväntningar på undersökningen?

– Vi vill få översynen av hur det ser ut ute på projekten och att det i sin tur kan leda till en injektion in i branschen. Vi hoppas också kunna bidra till omställningen av ett mer hållbart samhällsbyggande. Forskningsmässigt kan vi också blicka framåt. Vad är det för frågor vi behöver utreda mer?

Vilken respons hoppas du på från branschen?

– Min förhoppning är att så många som möjligt kommer svara på enkäten. Det känns väldigt spännande att äntligen får göra detta. Det finns ett stort värde av att få in alla svar, även från dem som inte tycker sig kunna så mycket om bygglogistik, säger Viktoria Sundquist.

Forskningsprojektet finansieras med medel från Centrum för Management i Byggsektorn (CMB).