Nyheter

”Inrätta en statlig byggfond”

Bostadsbyggandet störtdyker trots en alarmerande bostadsbrist. Men med en statlig byggfond kan Sverige bygga sig ur krisen, anser företrädare för betongvaruindustrin.

”Inrätta en statlig byggfond”, föreslår Mats Björs, vd för Betongvaruindustrin, och Evert Sandahl, vd för Fabriksbetong, i ett debattinlägg i Dagens Industri. Politikerna behöver vakna upp, anser de, och lägger fram tre förslag för att få fart på bygg- och bostadsmarknaderna:

• Inrätta en statlig fond via kommunerna där allmännyttiga bostadsbolag förmånligt kan få låna kapital under lågkonjunktur. Under goda tider förpliktigar bostadsbolagen sig att betala in pengar.

• Investera i underhåll av miljonprogrambostäderna.

• Satsa på energieffektivisering och hållbart byggande.

Bland annat pekar Björs och Sandahl på att det finns 40 miljoner kvadratmeter fönsterytor i bostadsbeståndet. ”Bara genom att ersätta dessa med energiglas kan vi spara 7-8 terawattimmar per år, motsvarande el från två kärnkraftsreaktorer”.