Nyheter

Inspekterar hus i Nepal

Åke Solfeldt har bland annat inspekterat byggnader. Foto: Johan Lundahl / MSB

Förra veckan åkte det svenska teamet från myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, till Nepals huvudstad Katmandu för att stötta lokalbefolkningen efter jordbävningen.
Byggnadsingenjören Åke Solfeldt, som vanligtvis jobbar för WSP, är en av dem som åkt dit för att riskbedöma byggnader.

25 april drabbades Nepal av en jordbävning som hade en magnitud på 7,8. Följande dagar inträffade flera efterskalv, med stora skador till följd. Över 7 000 personer har bekräftats omkomna, 14 000 har skadats och så många som 500 000 byggnader kan ha raserats, enligt MSB.

29 april landade det svenska teamet i Katmandu. Gruppen består av cirka 35 personer ur SWIFT USAR, Swedish International Fast response Team Urban Search And Rescue.
Gruppen består av bland andra räddningspersonal, sjukvårdare, hundförare, experter inom logistik, bygg, koordinering och kommunikation.

Byggnadsingenjören Åke Solfeldt, från Jönköping, är en av dem som är på plats. Han berättar att de möttes av vänlighet och ödmjukhet.
–Livet går vidare. I den närmsta närheten av flygplatsen var det mindre skadeomfattning än vad jag föreställt mig genom media. Vissa området är helt ödelagda beroende på avstånd från epicentrum och byggnadsteknik.

Under de första dagarna på plats har han samlat information och knutit kontakter med andra internationella styrkor, men även lokala myndigheter och FN-organisationer.
– Jag försökte skaffa mig en så bra överblick som möjligt.

I hans uppgifter ingår bland annat att göra bedömningar om byggnader är säkra att gå in i och att säkra byggnader som håller på att kollapsa, eller som redan har kollapsat.
Exempelvis har han inspekterat ett sjukhus, som delvis användes.
– Tillsammans med lokala myndigheter gjorde vi bedömningen att sjukhuset är säkert att fortsätta bedriva verksamhet i, vilket gjorde att flera patienter som vårdats utomhus kunde flytta in. MSB och delar av SWIFT USAR bidrar med expertis genom flera områden utöver att dessutom att visa Nepal att Sverige bryr sig, säger Åke Solfeldt.

Han beskriver att livet för de som bor i Katmandu i princip är tillbaka till det normala med trafik, handel och arbete.
– Men självklart är människor påverkade. De jag mött och pratat med har förlorat både hus och släktingar. Situationen på landsbygden och upp mot bergen är svår. Där är de hårt drabbade, det är svårtillgängligt och hjälpbehovet är fortsatt mycket stort.

Åke Solfeldt har varit med i insatspoolen och medlem av SWIFT USAR ungefär ett år. Det innebär att han, och alla andra i styrkan, är i beredskap 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan. Blir de utkallade har de an inställelsetid på tre timmar, till Örebro flygplats.
Han är anställd av WSP, där han arbetar som projektledare/byggledare, men vid insatser, kurser och övningar får han tjänstledigt.

Hur kommer det sig att du vill arbeta för MSB?
– Jag vill vara tillgänglig för MSB och därmed kunna göra skillnad i världen.

Fakta: SWIFT USAR
 

Står för Swedish International Fast response Team – Urban Search And Rescue.
är MSB: s resurs för att söka och rädda människor i kollapsade konstruktioner, till exempel orsakade av jordbävning eller terrordåd.
Styrkan består av upp till 76 specialutbildade personer och tolv räddningshundar.
SWIFT USAR finns i ständig beredskap för insats och kan lämna Sverige inom 10 timmar efter beslut.
Styrkan kan vara självförsörjande under tio dagar, för att inte belasta det katastrofdrabbade landet de kommer till.

Källa: MSB