Nyheter

”Installatörer avgörande för klimatmålen”

Rekrytering och kompetensutveckling är utmaningar i installationsbranschen. Foto: Getty Images

Regeringen satsar 9,7 miljarder kronor på grön återhämtning i budgetpropositionen för 2021. Installationsföretag utgör en viktig kugge i arbetet med att minska klimatförändringarna. 

– Vi behöver få in mer folk i branschen, och vi behöver samtidigt uppdatera den kompetens som finns, säger Amanda Rafter Ekenman, Chef Kompetensförsörjning på Installatörsföretagen.

Sveriges nationella mål är att nettoutsläppen av växthusgaser ska vara noll år 2045. Regeringen gör i höstbudgeten en stor satsning på gröna åtgärder. Bland annat satsas miljarder på upprustning av järnvägen samt 900 miljoner till ett nytt stöd för energieffektivisering och renovering av flerbostadshus.

Installatörsföretagen har i en rapport gått igenom några av de områden som involverar installationsbranschen, och konstaterar att det omedelbara rekryteringsbehovet är uppemot 17 500 personer, och hela 28 000 personer fram till år 2023 för att genomföra den klimatomställning som behövs.

– Tillgången till installatörer är avgörande när miljonprogrammet ska renoveras, fastigheter energieffektiviseras, bilbranschen ska elektrifieras, solceller ska installeras och elnätet byggas ut, säger Amanda Rafter Ekenman.

Till exempel så behövs det 2,5 miljoner laddstolpar för elbilar till år 2030 samtidigt som 800 000 lägenheter behöver renoveras. Utan installatörer, från montörer till dem med spetskompetens, blir det problem att genomföra regeringens gröna satsningar.

– Vi behöver ha in mer folk i branschen, och vi behöver samtidigt uppdatera den kompetens som finns. Här behövs ett kompetensavdrag för att det ska ske i den takt som behövs. Våra mindre medlemsföretag har inte tillräckligt med resurser, i form av tid eller marginaler, att lägga på detta i dagsläget. De vill, men behöver stöd.

Arbetsuppgifterna kommer att förändras för dagens installatörer. I framtiden kommer till exempel energioptimering, konfiguration och driftsättning att bli betydligt viktigare, liksom projektering samt service och underhåll.

Installationsbranschen har länge haft svårt att hitta den arbetskraft som behövs, både inom el och VVS. Särskilt svårt har det varit att attrahera yngre kvinnor. Endast tre procent av eleverna på gymnasieskolans yrkesprogram är tjejer.

– Det här är ett problem som vi måste jobba med. Vi hoppas att intresset kan lyfta när branschen kopplas mer till klimatfrågor. Vi ser redan ett ökat intresse bland kvinnor som vill yrkesväxla för att göra nytta inom klimatområdet.

Installatörsföretagen vill att regeringen tar ett helhetsgrepp om kompetensförsörjningen och menar att arbetsmarknaden måste styra utbudet av utbildningar. Kvalitetssäkrade, öronmärkta yrkesutbildningar, flexiblare utbildningar på Yrkeshögskolan och en samordning av samhällsbyggnadsinriktad högre utbildning är några av förslagen. Möjligheten till yrkesväxling tror man starkt på.

– Vi behöver få in fler i branschen och vi ser stor potential i möjligheten att yrkesväxla. Så stärk möjligheten att yrkesväxla till vår bransch. Även de som valt fel program på gymnasiet ska få läsa våra utbildningar på yrkesvux. Här har vi en stor möjlighet att få in fler kvinnor, säger Amanda Rafter Ekenman.

Installatörsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation som representerar 3 600 medlemsföretag med totalt 50 000 medarbetare.