Inte den tonen tack!

Inte den tonen tack!
Kallas tonen på jobbet rå men hjärtlig ? Akta så att inte jargongen övergår i mobbning.

På en arbetsplats uppstår det lätt en viss samtalston, som karaktäriserar kulturen på avdelningen. Ofta är ett sådant tilltal lite spydigt och fräckt, och det behöver inte vara något konstigt med det. Men risken är att tonen blir alltför hård och övergår till personangrepp. En chef bör vara vaksam på att det inte urartar och ingripa innan det övergår till mobbning.

— Det är ditt ansvar som ledare att se till att det råder en en god umgängeston och ömsesidig respekt mellan chefer och medarbetare, säger Niels Henriksen, ledarskapsrådgivare på den danska chefsorganisationen Ledarna till business.dk.

Som ett sätt att förebygga mobbning föreslår han att man för upp frågan om umgängestonen på dagordningen och tillsammans diskuterar hur man vill bli bemött. Alla uppskattar inte småtaskigheter och verkstadshumor.

Relaterade artiklar

Han blir ny chef för samhällsutformning på WSP
Heidelberg Materials rekryterar hållbarhetschef från Betongindustri
MVB utser två nya arbetschefer
Han blir ny projektutvecklingschef på Einar Mattsson