Nyheter

Investerar 449 miljoner kronor i Täby Park

Opalen, Täby Park.

HEBA investerar 449 miljoner kronor i Täby Park genom förvärv av ett bostadsprojekt av Skanska Hyresbostäder. Affären inkluderar uppförande av fyra hyreshus med sammantaget 142 lägenheter, lokalyta och garageplatser.  

Fastigheten ligger på gamla galoppfältet alldeles invid Roslagsbanan station Galoppfältet. Affären inkluderar uppförande av fyra hyreshus med sammantaget 142 lägenheter, 140 m² lokalyta och 61 garageplatser med totalt 14 500 m² BTA.

Affären genomförs som en bolagsaffär och HEBA tillträder aktierna och därmed indirekt fastigheten i samband med färdigställandet av projektet i december 2020.

HEBA investerar totalt 449 miljoner kronor i projektet varav 433 miljoner kronor avser avtalet med Skanska. HEBA kommer att lånefinansiera förvärvet.  Försäljningen är villkorad av att bygglov erhålls. 

– Med detta fastighetsförvärv ökar vi vårt fastighetsbestånd i Täby till sammantaget 194 lägenheter och två äldreboende, säger Patrik Emanuelsson, Vd HEBA Fastighets AB, i ett pressmeddelande.

Byggstart planeras till kvartal 4, 2018 och inflyttning sker i etapper under hösten 2020. HEBA kommer att ansvara för uthyrning och drift av fastigheten redan innan tillträdet.

TÄBY PARK: 

  • Utvecklingen av området drivs genom Täby Park Exploatering, ett samägt bolag av JM och Skanska med syfte att planlägga och förbereda för bebyggande av stadsdelen Täby Park. 
  • Markområdet omfattar cirka 70 hektar och, enligt planprogram, kommer en helt ny stadsdel att utvecklas. 
  • Här planeras för 6 000 bostäder och cirka 5 000 arbetsplatser.
  • Sammantagen projekttid bedöms till 15-20 år.