Nyheter

”Investeringsstödet är en nyckel till framgång”

Per Bolund, bostadsminister. Foto: Samuel Karlsson

Breda lösningar över blockgränserna borgar för en stabilare bostadspolitik. Det hävdade bostadsministern Per Bolund när  den nya budgeten presenterades.
Men regeringen får kritik för uddlösa åtgärder från branschens företrädare.
 

Alla är överens om att det behöver byggas flera bostäder, men det finns olika synsätt på hur det ska ske. Bostadsministern Per Bolund lyfte fram de åtgärder som regeringen presenterar i höstbudgeten. Det mesta är redan känt sedan tidigare och paradnumret för att öka bostadsbyggandet är det återinförda investeringsstödet med tre miljarder kronor per år. Han menar att det nu med januariavtalet finns möjlighet till en mer långsiktig bostadspolitik med breda lösningar över blockgränserna.

– Det är aldrig är bra med för tvära kast i bostadspolitiken. Det skapade en osäkerhet på marknaden när riksdagen drog undan investeringsstödet förra hösten. Nu återinför vi investeringsstöden och det berör både hyreslägenheter och studentbostäder och ökar utbudet för unga som behöver en bostad. Med den här breda överenskommelsen över blockgränserna ger vi också ett besked om att det här stödet kommer finnas långsiktigt. säger han.

I höstbudgeten återinför regeringen också gränsen för hur mycket reavinst man får skjuta upp vid bostadsförsäljning men maxbeloppet höjs från 1,45 miljoner kronor till tre miljoner kronor. Förhoppningen är att det ska skapa en större rörlighet på bostadsmarknaden. Bostadsministern lyfte också fram arbetet med regelförenklingar för byggbranschen samt minskade regleringar för hyressättningen som reformer som ska sätta fart på byggandet.

– Vi kommer genomföra en stor utredning för att få fram förslag på modernare byggregler. Vi behöver analysera hur vi kan skapa effektivare regelverk. Vi måste jobba på fler fronter för att öka bostadsbyggandet. Det räcker inte med en enskild åtgärd, säger han.

Andra åtgärder som lyftes fram var slopat bygglov på solceller, ett särskilt stöd för gröna hållbara städer samt en klimatdeklaration för nybyggda bostäder.  

– Med klimatdeklarationer får vi mycket större verktyg både för konsument och för offentliga upphandlingar. Vi kan ställa krav på att minska belastningen på miljön i byggfasen. 

Bostadsministern försvarade de införda kreditrestriktionerna och amorteringskraven som i praktiken gör det svårare för unga utan besparingar att komma in på bostadsmarknaden idag.

– Nu ser vi en stabil prisutveckling. Den utveckling vi hade tidigare med ständigt ökade priser gav en stor risk för finansbubblor. Nu har vi en stabil utveckling över tid. Jag hoppas att marknaden är redo att se över sina affärsmodeller för att få avsättning för sina lägenheter och där är investeringsstödet är en nyckel till framgång, säger han.

Åtgärderna i budgeten kritiseras bland annat av Lennart Weiss, kommersiell direktör på Veidekke, som hävdar att det inte räcker för att råda bot på bostadsbristen.

– Det som bekymrar mig är att man inte har något svar på de svåra frågorna. Bostadsbyggandet faller 50 procent i Stockholms län och 30 procent i övriga landet sedan 2017, och det största problemet är att det är näst intill omöjligt att komma in på bostadsmarknaden idag. De åtgärder som aviseras löser inte problemen. Hur är det möjligt att man har missat att skapa undantag för förstagångsköpare. När politiken låtsas att investeringsstödet på 3 miljarder ska lösa problemet lever vi inte i samma universum. Behovet är så enormt mycket större, säger han.