Nyheter

Investeringsstödet återinförs i februari 2020

Finansminister Magdalena Andersson. Foto: Susanne Bengtsson

 Regeringen har beslutat att investeringsstödet för hyresbostäder och studentbostäder ska återinföras i en effektivare form från den 1 februari 2020.  

För 2020 finns 2,1 miljarder kronor i anslagna medel,  och från 2021 och framåt ökar anslaget till cirka 3 miljarder kronor årligen.

Hösten 2016 infördes investeringsstödet till nya hyresbostäder och bostäder för studerande. Sedan dess har stödet beviljats till mer än 28 500 nya bostäder med hyror som är relativt lägre än i andra nyproducerade bostäder. Nästa år ska investeringsstödet för hyresrätter och studentbostäder återinföras så att förutsättningar ges för att bygga tiotusentals nya hyresrätter med lägre hyror än övrig nyproduktion.  

Formen och inriktningen för det återinförda investeringsstödet är en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna som en viktig del av januariavtalet.  

– För oss har det varit viktigt att göra det möjligt för fler att komma in på bostadsmarknaden och att skapa långsiktiga förutsättningar för branschens aktörer. Nu har vi tagit beslut om ett investeringsstöd i en effektivare form riktat till hela landet som kommer bidra till att fler energieffektiva hyresrätter och bostäder för studerande byggs, säger bostadsminister Per Bolund, i ett pressmeddelande från regeringen. 

Förändringarna innebär i korthet:

  • Blandningen av stora och små bostäder ska öka. Minst 10 procent av lägenheterna ska vara små med högst ett rum och kök eller motsvarande. 
  •  Kommunen ska erbjudas att hyra eller förmedla var åttonde bostad till sociala kontrakt och till ungdomar och unga vuxna. Utifrån det lokala behovet får kommunen bedöma hur lägenheterna ska användas. 
  •  Två potter ska utformas – en för storstadsregionerna och en för övriga landet. Utformningen ska baseras på bostadsbristen och byggbehovet i respektive regiontyp. 
  •  Byggstart ska ske senast ett år från beviljandebeslut. 
  •  Tillåtna ingångshyror ska indexeras i takt med kostnadsutvecklingen i samhället. Uppräkningen ska ske utifrån regionala förutsättningar. 

År 2020 finns 2,1 miljarder kronor i anslagna medel till investeringsstöd för hyresrätter och bostäder för studerande, och från 2021 och framåt ökar anslaget till cirka 3 miljarder kronor årligen.

– Det behövs bostäder i hela landet som vanligt folk har råd med. För att möta bostadsbristen föreslår vi nu en stor satsning för att det ska byggas fler hyresrätter och studentbostäder med relativt lägre hyror. Anslagsnivåerna kommer att trappas upp till 3 miljarder årligen, säger finansminister Magdalena Andersson.

Förändringarna i förordningen beslutades av regeringen den 19 december och publiceras i Svensk författningssamling inom kort. Förordningen träder i kraft 1 februari 2020.