Nyheter

IVL: Branschen tar inte mögel på allvar

(Uppdaterad) Mögelsanering med olika kemikalier fungerar dåligt eller inte alls. Men byggbranschen bryr sig inte. Det framgår av en forskningsrapport från IVL Svenska miljöinstitutet.

Flera husbyggare envisas med att bygga hus med väggar och våtutrymmen av fuktkänsliga material, till exempel gipsplattor med pålimmad kartong.

Fukt- och mögelskadorna tar man sedan itu med när de dyker upp – oftast efter några år när byggaren inte längre har ansvar för bygget och lägenhetsinnehaven eller husägaren inte kan reklamera skadorna.

Men att i efterhand bekämpa fukt och mögel med kemiska preparat är ineffektivt, enligt en forskningsrapport från IVL.

– Vi har undersökt de vanligast förekommande saneringsmedel och metoderna som bygg- och saneringsbranschen förlitar sig på. Men de fungerar inte, säger Aime Must, som tillsammans med en kollega på IVL ställt samman rapporten.

De som framförallt drabbas av mögelgifterna är inte bara de boende utan även byggnadsarbetarna som utför saneringar och renoveringar.

I värsta fall kan de drabbas av sjukdomar men nedsättning av immunförsvaret, symtom i nedre luftvägarna, huden, ögonen och kroniskt trötthetssyndrom.

Företagen som bygger, sanerar och renoverar verkar dock föga intresserade av att göra något åt problemen. De har inte kontroll över fukten, fortsätter att konstruera på de beprövade sättet, väljer fel byggmaterial.

– Branschen tar inte till sig den kunskap som finns utan konstruerar och bygger slentrianmässigt, antagligen för att de anser det blir billighast så.

Den årliga kostnaden för fukten och möglet i våtrum, beräknad till fem miljarder kronor per år, får oftast andra stå för.

– Och i framtiden får vi sannolikt ett varmare och fuktigare klimat med långvariga regn och översvämningar som förvärrar fukt- och mögelproblemen, fruktar Aime Must.

Tio sätt synas

IVL Svenska miljöinstitutet har, tillsammans med Lunds universitet, granskat tio olika saneringsmetoder där skilda kemikalier ingår Forskningsrapporten, som finansierats av Sveriges byggbranschers utvecklingsfond (SBUF), kan laddas ner från www.ivl.se

Faktafel rättat

I en tidigare version av artikeln uppgav vi att NCC använder kartonggips i våtutrymmen. Detta är fel, påpekar NCC, de använder inte kartongklädd gips i vårutrymmen eller ytterväggar. Byggvärlden beklagar misstaget.