Nyheter

Ja till detaljplan i Sölvesborg

Innerhamnen Sölvesborg. Illustration: White.

Kommunfullmäktige har beslutat att godkänna detaljplanen och exploateringsavtalet gällande den nya stadsdelen Innerhamnen i Sölvesborg.

Innerhamnen omfattar 40 000 kvm bostadsyta, 21 000 kvm centrumverksamhet inkl kontor samt 250 båtplatser.

– Kommunfullmäktiges beslut är den största och viktigaste händelsen i vårt projekt. Beslutet visar på en framåtanda och en vilja att utveckla Sölvesborg till en attraktiv kommun för boende och besökare, men även en stad som vill utveckla sitt näringsliv. Nu kommer vi att öka hastigheten i vårt arbete med realiseringen av den nya stadsdelen, säger Eskil Arnoldsson, projektledare och delägare i Solixx, i ett pressmeddelande.

Planerna för en ny stadsdel startade 2008. Då bildades Solixx Utvecklings AB, ett bolag som ägs och drivs av 35 entreprenörer med lokal förankring i Sölvesborg. Solixx vision är att utveckla ett attraktivt område för boende, verksamheter och upplevelser i marin miljö.

Detaljplanen omfattar såväl mark som bolaget äger själva som mark och havsområden som Sölvesborgs kommun äger idag.  Att ett privat ägt bolag arbetat fram såväl en detaljplan som ett exploateringsavtal för en helt ny stadsdel är unikt i Sverige.

Innerhamnen i siffror:

40 000 kvm bostadsyta

21 000 kvm centrumverksamhet inkl kontor, hotell, konferens, handel, närservice, restauranger, omsorgsverksamhet, förskola, kultur. 

250 båtplatser