Nyheter

Ja till Haparandabanan

Länsstyrelsen har gett klartecken till järnvägsbygget Haparanda-Kalix. Nu drar Banverket i gång markentreprenader för utbyggnaden, som ska stå klar 2011.

Länsstyrelsen har godkänt bygget av första etappen, en sträcka på 13 kilometer mellan Sangijärvi och Keräsjoki. Bygget av den nya Haparandabanan kommer att kräva ett omfattande arbete med avverkningar, markavtäckningar, etablering av byggvägar och mycket mer.

— Det är mycket positivt att arbetet med den första etappen av Haparandabanan nu kan påbörjas, säger Per-Ola Eriksson, landshövding i norrbotten.
— Banverket har på ett snabbt, effektivt och förtroendefullt sätt skött förhandlingarna med de markägare som berörs av bansträckningen. Dessutom har berörda markägare på ett konstruktivt sätt bidragit till att en viktig järnvägsinvestering kan påbörjas.

Banverkets förhandlingar med de 79 markägare som berörs av järnvägen har pågått sedan våren 2006. De uppges vara i grunden positiva till Haparandabanan, men i vissa fall vara missnöjda med ersättningen för marken.
Järnvägen Haparanda-Kalix ska vara klar för trafik vid halvårsskiftet 2011.