Nyheter

Ja till ny terminal och hamn i Sundsvall

Mark- och miljödomstolen i Östersund ger tillstånd för en ny kombiterminal och containerhamn i Tunadal, Sundsvall. 
Den nya hamnen kommer att bli betydligt större och modernare än den nuvarande hamnen och det är Peab som ska bygga.

Sundsvalls Logistikpark AB har ansökt hos Mark- och miljödomstolen i Östersund om tillstånd att anlägga och driva containerhamn i Tunadal i Sundsvall där det redan finns en hamn.Hamnen planeras bli väsentligen större och modernare än nuvarande hamn.
Ansökan handlar även om att anlägga och driva en kombiterminal i Petersviksområdet i direkt anslutning till containerhamnen.
Syftet med ansökan är framförallt att se till att Sundsvallsområdet har en hamn som kan ta emot stora fartyg till skogsindustrin och näringslivet med därmed följande verksamhet som motsvarar uppskattat framtida behov.

Många närboende har yrkat på att bolagets ansökan ska avvisas eller avslås då de bland annat är tveksamma till behovet att dessa anläggningar samt att lokaliseringen av kombiterminalen är felaktig och dåligt utredd.
Mark- och miljödomstolen ger nu tillstånd för containerhamnen.

Domstolen fann dock att det är en del brister i miljökonsekvensbessrivningen, bland annat avseende lokaliseringsalternativ, men att dessa inte är så omfattande och väsentliga att bolagets ansökan ska avvisas.
Mark- och miljödomstolens avgörande kan överklagas till Mark- och miljööverdomstolen, vilket dock förutsätter prövningstillstånd. 

Sundsvall Logistikpark AB har tecknat avtal med Peab för byggnationen av den nya kombiterminalen.
Kontraktet omfattar planering och byggande av en kombiterminal, samt logistikytor och infrastrukturlösningar.

Avtalet är en så kallad totalentreprenad i samverkan. Sundsvall Logistikpark AB och Peab ska nu göra ett gemensamt arbete med projektering av terminalen och byggnation kan påbörjas först när alla tillstånd och beslut är fattade.
Målet är att den nya terminalen ska vara klar 2021.