Nyheter

”Jag lever av, i och för skogen”

I skogen hittar Karl Hedin avkoppling och jakt är ett stort intresse. Foto: Jan-Åke Åkesson

Allt kretsar kring skogen: jobbet att förädla skogen, fritidsintressena där skogen spelar en viktig roll och engagemanget för en bra framtid för de som valt att leva nära skogen. 
– Jag lever av, i och för skogen, säger Karl Hedin, vd och ensam ägare till AB Karl Hedin.

AB Karl Hedin har i dag drygt 900 anställda och består av 51 verksamheter. Företaget har vuxit från ett enkelt avverkningsföretag till att driva sågverk, emballagefabriker och bygghandel och hade 2013 en omsättning på 3 miljarder kronor.
Huvudkontoret ligger kvar på platsen där allting en gång startade, i Västanfors i Fagersta.
– Vi är en glesbygdindustri och det genomsyrar verksamheten, säger Karl Hedin, som är tredje generationen i familjeföretaget.

Han har rötterna djupt i Västmanlands skogar, har jakt som stort intresse, och är ofta ute och föreläser om glesbygdens och dess invånares framtid.
– Skogsindustrin, som står för en stor del av Sveriges nettoexport, är en glesbygdsindustri och därför är en levande glesbygd också viktig för hela Sverige. Vi måste se till att människor vill fortsätta att bo här, säger han.
Strandskydd och vargfrågan är exempel på två frågor han brinner för. Tillsammans med Sten Bergh och Anders Runnérus har han skrivit boken Varg och landsbygdsboende.
– Allt färre förstår glesbygdens villkor och de värden som finns här.
Värden som jakt, skidåkning, fiske och lugn och ro, menar Karl Hedin.
– Skogen betyder väldigt mycket för mig privat.

Företaget startades av hans farfar, Kar Hedin den äldre, i början av 1900-talet. För Karl Hedin den yngre var ingen självklarhet att börja jobba i familjeföretaget. Efter avslutade studier åkte han till Spanien med ekonomiexamen och nyfikenhet på andra länder i bagaget.
När han kom tillbaka till Sverige 1972 var företaget i en utbyggnadsfas, med flera investeringar och moderniseringar inom de kommande åren.
Karl bestämde sig för att ge AB Karl Hedin en chans och fick ansvar för företagets investeringar.
– Jag ville testa och se hur det var, sen blev jag mer och mer indragen och till slut fastnade jag här, säger han och skrattar.
Han fortsätter:
– Varje investering var en utmaning som rullade på i några år, och sedan kom det något nytt.

1983 avgick hans far, Lars Hedin, som vd.
– Före det hade han haft funderingar på att sälja bolaget. Skatterna var konfiskatoriska och det blev inget kvar. Det var ekonomiskt tufft. Tack vare Astrid Lindgren och Pomperipossadebatten ändrades senare systemet.
Lars Hedin bröt med Sverige. Han flyttade utomlands, till England, och skogar och aktierna i bolaget överlät han på de två barnen.

Karl Hedin var 34 när han blev vd och ensam ägare till ett bolag med 180 miljoner kronor i omsättning och 30 miljoner i eget kapital.
– Det var ett stort ansvar att få. När jag satte mig i kontoret som varit fars, vid hans gamla skrivbord, kände jag mig malplacerad och var orolig för att inte skulle klara av att driva företaget. Jag hade under 10 år lärt mig att det inte bara handlar om siffror och teori, utan om att man praktiskt måste kunna hantera investeringarna också. Man måste få medarbetarna med på vad man gör och jag lärde mig till exempel att köra maskinerna själv eftersom jag ville ha kunskap om den praktiska verkligheten.

Han berättar att det ”ramlade på” i rask takt: köp av exempelvis en emballagefabrik i Nordansjö, köp av sågverk, emballageindustrier, bygghandelsföretag, skog med mera.  
När skattesystemet ändrades på 1980 talet förändrades mycket.
– Efter det kunde jag sluta bekymra mig för skatten och i stället lägga tid och energi på att se till att det fanns något att beskatta. Vi riktade energin åt annat håll och slutade med skatteplanering och ägnade oss åt verksamheten. Men visst, det fanns till att börja med en oro för att det skulle ändras igen.

Han använder ofta uttryck som ”ramlade på” eller ”plötsligt hände det”, när han berättar om företagets (och sin egen) utveckling. Som till exempel när han tog beslutet att utveckla byggmaterialhandeln.
– Rätt som det var blev det så. Byggma gick i konkurs, och eftersom vi levererade virke till dem stod vi där med stora kundfordringar. Så vi köpte byggmaterialdelen i Falun. Sedan blev det affär på affär på affär. Till att börja med var det faktiskt inte så genomtänkt, men sedan tog vi ett strategiskt beslut att satsa mera på den biten och det fungerade tack vare kunniga medarbetare. Humankapitalet är det allra viktigaste i ett företag och egentligen det enda kapital som finns.
 

Hur ska Karl Hedin stå sig i konkurrensen från exempelvis utländska kedjor?
– Genom att leverera bättre träprodukter än andra och det gör vi tack vare att vi kontrollerar hela kedjan från planta till planka, vi jobbar också  mycket med utbildning och utveckling och medarbetarna är kunniga i byggnation och produkterna, och nu är vi tillräckligt stora för att få bra villkor på de in köp vi gör.

Hur ska ni växa i framtiden?
– Vi arbetar hela tiden med att utveckla vår verksamhet och det innebär ofta att man växer. Just nu ser vi också en rolig trend i att byggandet av större trähus ökar och det tror jag håller i sig.

Du fyller 66 år i år, har du några planer att gå i pension?
– Det operativa ansvaret har jag sett till att organisationen kan sköta och jag ägnar mig åt mera övergripande och finansiella frågor, så på så sätt har jag redan trappat ner. Men det finns så mycket att engagera sig i och glesbygdens framtid är en viktig fråga för mig.

Hur är du som chef?
– Hemsk! skämtar han, och fortsätter:
– Jag hoppas att jag inte sitter på för höga hästar. Jag ser medarbetarna som goda vänner och jag har respekt för alla typer av jobb och de som utför det. Jag har inget emot kroppsarbete och vet att ibland måste man ta i av bara helvete, som när det brann, till exempel.

Under den stora branden i Västmanland förra året skadades en stor mängd av företagets skog, cirka 724 000 kubik.
– Av allt som brann upp var hälften vårt. Vår skyldighet var att se till att det kan växa ny skog där och efter många samtal med försäkringsbolaget och naturvårdsverket kom vi fram till en uppgörelse som gynnar alla. Vi sålde 63 procent av den brandhärjade skogen till Naturvårdsverket som ska göra naturreservat där. För ersättningen vi fick från försäkringsbolaget och naturvårdsverket köpte vi ny skog för.
Trots stora skador på skogen tycker ändå att de som bor här på sätt och vis hade tur.
– Hade branden tagit sig in i de ”stora” samhällena hade skadorna blivit mycket värre. Det var tur att det inte var fler än en som omkom. Nu mojnade  vinden  och branden hindrades av sjöar vilket gjorde att det blev hanterbart för räddningstjänsten.

Vad drivs du av?
– Jag hatar att förlora och konkurrens innebär tävling. Jag tycker också om att känna mig nyttig, att göra något vettigt med tiden. När man fått ihop nog med pengar till livets nödtorft så har man tillräckligt. Bara för att jag har ekonomi till det så vill jag inte vara del i någon konsumtionsrusch, gå i affärer eller bygga monument. Jag ser det snarare som att jag förvaltar en förmögenhet till kommande generationer, säger Karl Hedin. 

 

Karl Hedin

Ålder: 65 år
Gör: Vd och ensam ägare till AB Karl Hedin
Familj: Hustru Inga, två döttrar, tre barnbarn. (En av döttrarna jobbar i bolaget med rekrytering och personalfrågor.)
Bor: I hus i Matsbo. (Matsbo betstår av fem hushåll och ligger cirka fyra mil nordväst om Fagersta.)
Intressen: Jakt och jobbet. Har tre jämthundar och jagar gärna älg. Angelfiske och att vara ute i naturen är andra intressen.
 

AB Karl Hedin

AB Karl Hedin är ett svenskt familjeägt sågverks-, emballage- och handelsföretag med verksamhet i Sverige och Estland.
2013 hade bolaget:
En omsättning på 3 miljarder kronor.
910 anställda.
50 verksamheter.(Sågverk, emballagefabriker och bygghandel.)
19 600 ha produktiv skogsmark.