Nyheter

”Jag ska inte förvalta, utan utveckla”

Ola Månsson. Foto: Peter Knutsson.

Ola Månsson lämnade rollen som vd för Sveriges Byggindustrier våren 2017. Nu har han varit vd för Installatörsföretagen i snart ett år.

Han kom in i ett stort förändringsarbete som fortfarande pågår.

– Vi som är så specialiserade och står för en väldigt stor del av teknikinnehållet i svensk samhällsbyggnad, vi kan göra vår röst hörd mer än vi gjort tidigare. Inte minst runt säkerhetsfrågor, jämställdhet och arbetsmarknadsfrågor. 

Hur skulle du beskriva den första tiden här?

– Fantastiskt spännande! Det är ju så bra att VVS Företagen och EIO har gått ihop till en förening – det blir mycket kraftfullare. Det som har varit särskilt spännande är att föreningen startades 1 januari, men personalen funnits på plats ett och ett halvt år före mitt jag tillträdde. Jag kom in i ett förändringsarbete som hade tagit fart för våra medlemmar och jag ska inte förvalta något utifrån hur det har sett ut, utan jag ska utveckla något nytt. Att få bygga varumärket för installatörer, att få ihop en effektiv organisation och få ihop 27 föreningar ute i landet till elva var det som inspirerade mig till att ta det här jobbet. Det gör oss till en kraftfull aktör i samhället.

Vad har du mer på skrivbordet?

– I arbetet med att bygga varumärket ingår allt från att det finns en logga man är stolt över på servicebilen till att våra medlemmar märker att vi är med och påverkar. Vi har byggt upp ett nytt arbetssätt när det kommer till vår externa kommunikation som ska göra det lättare för installatörerna att göra sin röst hörd.

Hur är läget för installationsbranschen just nu?

– Det råder stor kompetensbrist och högst upp på agendan är kompetensförsörjningen. Alla undrar hur de ska få tag på kompetenta personer, inom alla discipliner. Det krävs mycket utbildning för våra elektriker och rörmontörer, som alla är specialister. Konjunkturmässigt sett så sväljer bostäder inte så mycket installationer, men det gör kommersiella byggnader, liksom offentlig sektor. Vi ser att företag som är specialiserade på bostäder drabbas nu, men merparten jobbar ändå inom andra områden, vilket gör att det här slår inte lika hårt på oss installatörer som det gör för byggbolagen.

Hur ska ni jobba med kompetensförsörjningen?

– Först och främst har vi lagt fast tre fokusområden, som ska finnas med i det vi gör varje dag. Det är områden som ska ska medverka till att våra medlemsföretag är attraktiva arbetsgivare. Det första är att vi ska hjälpa dem att locka ungdomar till att jobba i branschen, locka redan färdigutbildade äldre att fortbilda sig och är välkomnande företag mot alla. Det andra är att kvalitetssäkra kompetensförsörjningen. Vi har exempelvis partnerskap med 45 skolor runt om i landet, där vi är med och bestämmer utgången, det vill säga vad du ska kunna när du går ut. Vi har även gått ut med det vi kallar för företagslärling. Då sa vi det att det ska vara femtio procent kvinnor som ska gå det. I första ansökan så fick vi 46 procent kvinnor som sökte. Det är roligt. Det tredje området är konkurrenskraftigt företagande. Där kommer kollektivavtalen in ID06, ROT-avdragen, personalliggarlagen och våra allmänna bestämmelser AB och ABT.

Berätta mer om jämställdhetsarbetet.

– Det är viktigt för att få med andra halvan av befolkningen. I dag är två procent av elektrikerna kvinnor och sett till rörmontörer är det en procent. Tillsammans med Elektrikerna har vi startat ett projekt som kallas Upplyst. Vi kallar det så eftersom vi inte ska prata om dåliga attityder, utan visa hur en upplyst bransch borde vara. I våras tog vi första steget då vi ordnade en tävling för studenter. Bästa studentflaket som inte hade sexistiska budskap vann en resa. Nu direkt efter sommaren så har vi träffats i en grupp, Elektrikerna och vi, där vi talat om frågorna och vi håller nu på att lägga en handlingsplan för hur vi ska jobba med det här de närmaste åren. Det är liksom inte ett projekt som slutar. Det här tycker jag är riktigt roligt och jag hoppas att det gör ett riktigt avtryck.

Var självklart att tacka ja när du fick frågan om att bli vd?

– Ja, det var väldigt roligt att få frågan eftersom jag har varit installatör själv. Eftersom jag jobbat inom sektorn tidigare så har jag alltid värnat om installationsfrågorna. Jag blev smickrad över att få frågan om jag ville driva det här förändringsarbetet.

Var jobbade du som installatör?

– Jag var regionchef på NVS Installation, som i dag är Assemblin. Jag var chef över Stockholm och Norrland. Jag var även ansvarig för större affärsfrågor som offentlig upphandling och partnering.

Innebär rollen någon utmaning för dig personligen?

– Ja. På 90-talet ledde jag arbetet runt Skanskas förändringsarbete, 3T, och det är riktigt roligt att ta fram sin gamla verktygslåda och fundera kring hur man ska göra saker och ting: målstyrning, verksamhetsplaner, hur man ska motivera de som inte vill vara med i förändringsprocessen. Jag tycker att det är roligt att få ta tag i ett riktigt stort förändringsarbete. Jag hade en sådan roll i Sveriges byggindustrier också, men det var inte alls på samma sätt. Här är det en styrelse som består av hälften VVS och hälften el och alla vill att Installatörsföretagen ska ha ett starkt varumärke och alla vet att det är en prövning att nå dit. Det gör att det finns ett otroligt stöd och tryck ifrån styrelsen att det här ska bli bra.

Hur ser du tillbaka på din tid på Sveriges Byggindustrier, Bi?

– Jag var där i drygt sex år och det var ett jättespännande och jätteroligt jobb. Jag ser bara tillbaka på ett positivt sätt.

Hur var det att lämna Bi?

– Det är alltid tråkigt att lämna något som är roligt. Jag lämnade när vi var inne i ett utvecklingsarbete och i ett sådant skede måste en vd känna varmt för att det drivs på ett riktigt sätt. Och därför var det bra att lämna.

Hur känner du att ditt arbetssätt passar in här?

– Helt rätt. Här driver vi ett förändringsarbete och här känner jag att det finns ett oerhört stöd för det sätt som jag vill driva arbetet på. Eller om jag vänder på det: här driver man ett förändringsarbete som jag vill att man ska göra det.

Vad kan du bidra med här?

– Jag tycker att det jag gör är enormt kul! Jag känner att min styrka är att jag har ett stort nätverk som är ett annat nätverk än vad installatörsföretagen haft tidigare. Det är därför det är så viktigt med mina övriga uppdrag och engagemang.

Hur är du som ledare?

– Jag hoppas att man upplever mig som en positiv person som inte detaljstyr. Utan snarare att vi sätter målen tillsammans över vad vi ska prestera och sedan försöker jag att skippa att lägga mig i detaljerna själv.

Vad är det bästa med jobbet här?

– Man får väldigt positiv feedback av medlemmarna och styrelse och det är en mycket trevlig organisation att jobba i. Det är enormt duktiga medarbetare. Så det är riktigt kul att gå till jobbet.

FAKTA:

Ålder: 61

Gör: Försöker lyfta installatörsbranschen

Bor: På en gård utanför Uppsala

Familj: Hustru, två barn med familjer och nu tre barnbarn

Bakgrund i korthet: 1/3 byggentreprenör, 1/3 konsult, 1/3 installatör

Intressen: Tennis, skidåkning, jakt och spela klassisk gitarr

Favoritbyggnad: Uddevallabron känns som en diamant när man kör upp på den. Victoria Tower i Kista tycker jag om. Jag kör ofta förbi och upplevelsen växlar vackert med väderleken.