Nyheter

”Jag tror att läget på bostadsmarknaden gynnar oss.”

Ola Serneke, vd, Serneke, Stefan Berg, chef affärsutveckling, Magnolia Bostad, Marie Thelander Dellhag, nyproduktionschef, MKB och Henrik Zäther, vd, HSB Projektpartner. Foto: Anna Sjöström

Bostadsmarknaden svajat sedan hösten 2017, framförallt i Stockholm.
Men det oroar inte paneldeltagarna som diskuterade läget på ett seminarium på måndag morgon.
Tvärtom – de ser flera möjligheter öppna sig. 

På måndag morgon arrangerade Business Arena ett seminarium med rubriken ” Status på en bostadsmarknad i gungning”.
– Bostadspriserna faller, och det inte bara i Stockholm, och Boverket har höjt prognosen för antalet bostäder som behöver byggas de närmaste åren. Vad är det som pågår? Har vi byggt fel? Eller för mycket? inleder Åsa Henninge, moderator och vd, Wästbygg Projektutveckling.

Panelen som ska ge svar på de frågorna består av: Ola Serneke, vd, Serneke, Henrik Zäther, vd, HSB Projektpartner, Marie Thelander Dellhag, nyproduktionschef, MKB, och Stefan Berg, chef affärsutveckling, Magnolia Bostad.  

– Gungningen är främst i Stockholm. I Malmö och Öregrund känner vi att vi står på fast mark. Vi ser fortfarande en stark efterfrågan. Men vi måste fokusera mindre på det numerära och mer på betalningsförmågan, eftersom bostadspriserna stiger betydligt snabbare än inkomsterna, säger Marie Thelander Dellhag. 

– Vi har tänkt från början att hyresrätter är vårt fokus och nu vill vi gasa ännu mera. För oss handlar det om att hitta fler byggrätter. Visst är det ett hack i kurvan för bostadsrätter nu, men behovet är fortfarande stort, säger Stefan Berg.- Efterfrågan finns fortfarande. Vi har byggstartat flera projekt de senaste veckorna, men inga i Stockholm, så det är en tudelad bild. Sett till ett större perspektiv så tycker jag att det är sunt det som händer nu, säger Henrik Zäther.

– Jag tror att detta gynnar oss. Att en het bostadsmarknad svalar av innebär att vissa aktörer pressas ut och att förhoppningsvis att markpriserna sjunker. Ser man långsiktigt vet vi alla att det kommer dippar i konjunkturen och det är inget konstigt eller ovanligt med det. Det gäller att ha en planering så att man klarar det, säger Ola Serneke.  

Och paneldeltagarna ser även andra möjligheter i en gungande bostadsmarknad.
– När hushållen ser en ökad risk med bostadsrätter så ter sig hyresrätten mera attraktiv, säger Marie Thelander Dellhag.

– Vad har ni för förväntningar inför hösten? Blir det berg- och-dalbana, eller vad tror ni? frågar Åsa Henninge.
– Det ska bli spännande att se vad som händer. Framför allt i Stockholm finns det projekt som måste lättas av och bostäder som måste hitta köpare, säger Henrik Zäther.
–  Vi ska vara ödmjuka inför uppgiften som väntar. Det är svårt att veta vad som händer så vi måste vara på tå, säger Marie Thelander Dellhag.
– Jag tror som sagt att det kan öppnas bra möjligheter. Både när det kommer till markrätter, att det frigörs entreprenadresurser och även när det kommer till kompetens. Nu blir det högre krav på de som vill jobba i branschen, säger Ola Serneke.

Så det är alltså en positiv panel som inte oroas av läget på bostadsmarknaden just nu.
Men ett par orosmoln ser de alla: unga och förstagångsköparnas möjligheter att komma in på bostadsmarknaden och att det tar lång tid att få fram byggrätter.