Nyheter

”Jämställdhet är en ren konkurrensfråga”

– Jämställdhet är inte primärt en samvetsfråga, jag ser det som en ren konkurrensfaktor. Det säger vd för verkstadsföretaget, som bestämde sig för att anställa kvinnor också.

När Indexator anmälde sig till EU-projektet Jämvikt gick man från 11 till 21 procent kvinnor på industriföretaget, som tillverkar rotatorer för skogs- och grävmaskiner. På en monteringsavdelning, där det aldrig tidigare arbetat en kvinna, ökade andelen kvinnor till 25 procent på tre år.

– Vi har fokuserat på att få kvinnor till några områden, för att få ett genomslag någonstans, hellre än att smeta ut kvinnorna i hela företaget, säger vd Pär Lärkeryd.

Fokus i jämställdhetsarbetet på Indexator i Vindeln i Västerbottens inland är på produktionssidan, där finns den största manliga gruppen. Man jobbar med frågan även på tjänstemannasidan, men det har inte funnits lika stort rekryteringsbehov bland ingenjörerna.

Det var när man skulle bygga en ny fabrik och funderade över rekryteringen på lång sikt, som idén att satsa på kvinnor dök upp.

– För att kunna attrahera kvinnor måste vi bli duktiga på jämställdhet, säger Pär Lärkeryd.

Samtliga arbetsgrupper har varit på heldagsseminarier och pratat manligt/kvinnligt, medarbetarskap, ledarskap.

Vad är vinsten?

– Det blir ett bättre arbetsklimat. Vi producerar i Sverige och konkurrerar med lågkostnadsländer, så vi måste hitta andra konkurrensfördelar. Jämställdhet är en sådan.

Hur då?

– Vi föds inte med en bilgen respektive dockgen, men vi trimmas till att se olika saker. Därför har vi olika perspektiv i arbetslivet, vilket vi arbetsgivare kan dra nytta av.

Man mår bättre i könsblandat sällskap också, Indexator har fått ner sjuktalen från 3,7 procent till 2,6, vilket är att betrakta som lågt i industrin. Det är en produktivitetsfaktor i sig, eftersom det innebär att det helt enkelt är fler personer på plats.

– Vi har också fått betydligt fler kvinnliga sökande till företaget, 50 procent av dem som söker jobb nu är kvinnor, mot 10 procent förut.

Under krisåret sjönk omsättningen som en sten. Man tvingades säga upp en tredjedel av personalen, och kvinnorna blev extra drabbade, eftersom de var sist anställda.

– Det ställs mycket krav på jämställdhet vid rekrytering, men det finns inget stöd i las för att säga upp jämställt.

Det blev kvinnotomt på monteringen igen. ”Nu är ju hela ert jämställdhetsarbete raserat”, har Pär Lärkeryd fått höra.

– Men det är snarare tvärtom. Den totala omställningen genom värdegrundsarbetet, hur vi betraktar män och kvinnor, har inte förstörts. Männen saknar sina kvinnliga kolleger och har klart uttalat att de vill att vi anställer kvinnor igen.

För Indexator är på väg tillbaka. Åtta nyanställningar har gjorts under de senaste veckorna, fyra män och fyra kvinnor. Och man jobbar vidare med genusperspektivet.

Pär Lärkeryd leder själv jämställdhetsarbetet.

– Det finns ingen typ av projekt där mitt personliga engagemang är så viktigt som i ett värdegrundsprojekt. Som högsta ledning måste jag vara ett föredöme. Jag kan förstöra alltihop på en kafferast genom att säga något nedsättande om projektet eller dra ett sexistiskt skämt.

Vd:ns fem tips för bättre balans

1. Ha bilder på både kvinnor och män i annonserna.

2. Anställ kvinnor till samma avdelning, smeta inte ut kvinnorna i hela företaget.

3. Uppmuntra föräldraledighet bland männen.

4. Gör en lönekartläggning enligt Jämos modell.

5. Kvinnor som vill byta yrke kanske inte tänker på industrin. Anställning via inhyrningsföretag kan vara ett sätt att öppna dörren.

Indexator

* Antal anställda: 135 män och 25 kvinnor.

* Antal ingenjörer med ingenjörsbefattning: 21 män, 4 kvinnor.