Nyheter

Järnväg mitt i bygget

Tågtrafiken är igång under utbyggnaden av Roslagsbanan. Foto: Susanne Bengtsson.

Roslagsbanan byggs ut med dubbelspår.


Samtidigt får knutpunkten Roslags Näsby järnvägens modernaste station.

– Vi bygger för ökad kapacitet, bättre säkerhet och tillgänglighet samt mindre buller, säger Charlotte Johansson, produktionsledare på SL.

Nu pågår en av de största ombyggnaderna då knutpunkten Roslags Näsby ska få ny modern stationsbyggnad samtidigt som man bygger dubbelspår sträckan Roslags-Näsby–Visinge.

Arbetena startade under våren 2016 och fortsätter fram till hösten 2017.

– Vi förbättrar tillgänglighet, säkerhet och bullerskydd, samt bygger dubbelspår för att öka kapaciteten, säger Charlotte Johansson, produktionsledare på SL.

En viktig faktor är att få bort plankorsningar och spårspring för att öka säkerheten.

Nya Roslags Näsby station kommer att få ny gångbro, två nya mittplattformar, nya vänthallar, hissar och rulltrappor. Det blir också en ny gång- och cykelbro över järnvägen längs Centralvägen.

Projektet är en samverkansentreprenad mellan SL, Veidekke och Sweco. Broby spår är underentreprenör till Veidekke och bygger BEST-delarna i entreprenaden

Täby kommun är medfinansiär.

– Roslags Näsby blir Roslagsbanans modernaste station, säger Charlotte Johansson.

För Täby är Roslags Näsby en viktig knutpunkt.

– Vi är medfinansiärer i hela dubbelspårsprojektet. Kommunen har tagit ett beslut om att förtäta bebyggelsen med bostäder och arbetsplatser vid befintliga stationer utmed Roslagsbanan. Roslags-Näsby är den bästa kollektivpunkten i hela Täby, det är vårt nav. Här delar sig spåren mot Vallentuna och Österåker, säger Magnus Nissar projektchef för kommunala följdinvesteringar i Täby kommun.

Det strategiska läget gör att Täby kommun även utvecklar en ny stadsdel, Västra Roslags Näsby, i anslutning till stationen.

– Vi kommer att bygga minst 1400 nya bostäder här.

Största delen av om- och utbyggnaden görs utan att tågtrafiken stängs av. Strömförande ledningar utgör en risk när tågen är i drift och går rakt igenom byggarbetsplatsen. En hel del arbete utförs på helgen och nätter.Mellan 02 och 04 går inga tåg och då är det möjligt att bryta strömmen.

– Det idealiska, produktionsmässigt, hade varit att stänga av den här sträckan i under en längre period, men det finns inga bussar att hyra in i Stockholm eftersom det pågår så många infrastrukturprojekt samtidigt där befintliga tåg måste ersättas med busstrafik, säger Åke Hägglund, projektchef Veidekke Anläggning Öst.

Nu har man förberett så mycket som möjligt och fokuserat på området utanför spårområdet innan man påbörjat de kritiska spårarbetena.

– På östra sidan fick vi flytta hela huvudledningen. Broar är också sådant som vi byggt i ett tidigt skede. 

Natten till den 15 februari genomfördes ett lyft av en cirka 50 ton tung gång- och cykelbro vid Roslags Näsby station. Bron, som blir en ny förbindelse mellan den västra och den östra sidan av stationen, lyftes med hjälp av en rekordstor fackverkskran.

Utöver logistik och anpassning till tågtrafiken är tidplanen en utmaning.

Från midsommar och fram till den 20 augusti kommer tågtrafiken genom Roslags Näsby att vara helt avstängd.

– Det är kort om tid att bli klara. Det är mycket aktiviteter som pågår samtidigt. Det har varit en kamp att få fram handlingar, vi ritar samtidigt som vi bygger, säger Åke Hägglund.

Den 10 december ska all trafik på Roslagsbanan vara igång.