Nyheter

Järvalyftet kan bli störst i Sverige

I höst börjar Svenska Bostäder att energieffektivisera 6 000 lägenheter i Stockholm. <br></br> — Vi siktar på att minska energiförbrukningen med 20-40 procent, säger Erik Andersson, bostadsbolagets ombyggnadschef, till Miljörapporten.

Projektet Järvalyftet kan vara den största energibesparingssatsningen av flerbostadshus i Sverige. Nu pågår arbetet med att ta fram ett beslutsunderlag för omgörningen av flerbostadshusen i Husby, Rinkeby, Tensta och Akalla.

— Vi räknar med att ha ett beslutsunderlag framme till sommaren och att kunna ta ett beslut om igångsättning i augusti, säger Lars Skoglund, ombyggnadschef på Svenska Bostäder.

Erik Andersson, VVS-ingenjör på Svenska Bostäder, som är rådgivare i Järvalyftet, betonar att han hoppas att energiförbrukningen kan halveras. Mer realistiskt är att den minskar med 20—40 procent.

— Jag hoppas att alla fönster ska bytas till varianter med låga u-värden, att alla husen ska tilläggsisoleras och att de får från- och tilluftssystem med värmeåtervinning, säger Erik Andersson till Miljörapporten.

Nu pågår ett intensivt räknearbete för att få fram siffror för olika energiinvesteringar. Grundinställningen är att investeringarna ska betala sig snabbt.

— Det är positivt att lågkonjunkturen gjort att byggkostnaden sjunkit och vi får mycket mer för pengarna nu, säger Erik Andersson.

I Järvalyftet analyseras flera tekniska lösningar.
— Vi utreder också om vi kan driva luftvärmepumpen eller FTX-systemet med solceller. Den möjligheten öppnades när regeringen nyligen införde ett bidrag för solceller på flerbostadshus, säger Erik Andersson.

Det som avgör den ekonomiska kalkylen är bland annat hur el- och fjärrvärmepriset utvecklas. Hittills har Svenska Bostäder räknat på en prisökning med 2 procent per år, men nu ska den siffran kanske omvärderas.