Nyheter

Jätten växer på minimarknad

Byggbolaget JM bygger mestadels flerbostadshus. Men nu satsar bolaget på att bygga fler småhus.

Det var en rapport från Boverket som fick JM att dra i gång sin satsning på småhus 2008. I rapporten uppskattades antalet småhus som skulle byggas i landet under 2007 till 13 500 stycken.

– Då sa vi att det måste finnas andelar att ta här, säger Anneli Svensson, avdelningschef på JM. Nu har JM bildat en avdelning för småhusproduktion med en handfull anställda.

Tanken är att JM om några år ska bygga cirka 300 småhus per år. I dagsläget ligger siffran betydligt lägre. Förra året byggde JM cirka 160 småhus i Sverige, vilket motsvarar 9 procent av JMs totala bostadsproduktion i landet.

– Vi vet att det är billigare att producera småhus, det har det varit historiskt också. Men jag tror att vi tjänar mer på att bygga lägenheter än att bygga småhus, säger Anneli Svensson. De småhus som kunderna efterfrågar mest är radhus, kedjehus och villor.