Nyheter

Jessica Löfström avgår som vd för Expanderamera

Jessica Löfström kommer nu att arbeta med den nya verksamheten, inriktad på socialt och hållbart byggande. Foto: Lia Cederström

Efter nästan 20 år på posten avgår Jessica Löfström som vd för Expanderamera.
Hennes fokus ligger nu på den nya verksamheten, inriktat på socialt och hållbart byggande.
– Det behövs en ny kraft som driver på och hjälper branschen framåt när det kommer till social hållbarhet, säger hon. 

Jessica Löfström kliver av vd-rollen och blir arbetande styrelseordförande för Expanderamera. Hon kommer från och med nu att lägga sin tid på Expanderameras nya affärsområde: socialt och hållbart byggande.
– Det är Sveriges första sociala byggföretag och vi vänder oss till kommuner, fastighetsägare och byggbolag som vill ta ansvar och bygga ett hållbart samhälle, säger hon.

Tanken är att säkerställa att de som bygger gör det på att hållbart sätt.
Det kan ske genom att exempelvis hjälpa kommuner att skriva in sociala klausuler i avtal de skriver med byggbolag.
– Utanförskapet ökar hela tiden och här kan kommuner göra en insats genom att kräva att de bolag som bygger i kommunen tar in personer som levt i utanförskap, eller utanför arbetsmarknaden under en längre tid. Vi kan hjälpa till med utbildning och samordning av personerna. Socialt byggande tror jag är den givna modellen när man bygger nu och i framtiden, men det är inget som kommer av sig själv, säger hon.

Initialt kommer verksamheten att ingå i Expanderamera AB, men så småningom att läggas i ett eget bolag.
Målet framöver är också att skapa en allmängiltig certifiering för hållbart byggande.

Jessica Löfström grundade bemanningsföretaget Expanderamera år 2000 och hon beskriver sig själv som en serieentreprenör och drivit flera företag parallellt. Men Expanderamera blev en enorm utmaning och att det upptog hela hennes tid och energi.

Hon säger själv att hon bråkat med byggföretag och bråkat med byggnads.
– Det var nya utmaningar hela tiden, inget rullade på, vilket gjorde att jag stannade kvar. Men nu känns det bra att gå vidare och att få ta tag i en fråga som verkligen ligger i tiden.

– Svartarbete finns överallt, i alla byggen. Vi måste se till att alla tar ett större ansvar i frågan, men branschen har svårt att göra det på egen hand. Det är alltid en utmaning att skapa något nytt och driva igenom förändringar men jag är envis och ger inte upp.  Det kommer inte att bli lätt, men jag ser med tillförsikt på framtiden och det arbete som väntar. Jag tror verkligen att socialt hållbart byggande är vägen vi måste gå framöver, säger Jessica Löfström.

Rekryteringsprocessen för att ersätta Jessica Löfström har påbörjats och tillförordnad vd blir Disa Blomfeldt med en gedigen erfarenhet från byggsektorn där hon arbetat med bemanning, HR-frågor och nu senast varit verksamhetsansvarig för arbetsgivarfrågorna på Sveriges Byggindustrier Öst.

Vice vd blir Sylwia Spruch som varit i bolaget sedan 2012.