Nyheter

JM bättre än väntat

JM:s vinst före skatt var 806 miljoner kronor för fjärde kvartalet 2007. Därmed kan JM, trots börsras, summera ett positivt helår. <br></br> — 2007 var all-time high sett till både resultat och omsättning, säger Johan Skoglund, vd och koncernc

Försäljningen i Sverige är stabil, någon nedgång på bostadsmarknaden har inte märkts. Efterfrågan på nybyggda bostäder har varit fortsatt hög. 3 880 bostäder såldes 2007.

Dragloket är JM Bostad i Stockholm som enligt företaget går ”extremt bra”.

JM har genom strategiska inköp lyckats stå emot kostnadsökningar. Under 2007 har inköpspriserna inte ökat med mer än två procent. Och Johan Skoglund tror inte att de ökar mer under 2008.
— Det har varit en framgångsfaktor när vi kunnat samla större volymer. Som bostadsproducent kan vi också lättare än våra konkurrenter, definiera vår egen produkt och ta hänsyn till pris när vi väljer material.

JM har en byggrättsportfölj, som de gärna berättar om med, i bra lägen. De ser ljust på framtiden, även om de precis som andra har svårt att sia om bostadsmarknaden. Och det kan komma en lågkonjunktur.
— Då är vi väl förberedda för det, säger Johan Skoglund.