Nyheter

JM-bygge i Malmö prisat

Öppenhet mot vattnet och fokus på hållbarhet tog priset när Malmö stad delade ut Årets Stadsbyggnadspris. Vinnare blev JM-bygget Dockterrassen i Västra hamnen. Årets Gröna Lans gick till NCC-bygget Kaggen.

Tema arkitekter och JWH Arkitekter ligger bakom utformningen av bostadsrättshuset Dockterrassen i Västra hamnen. Nu har Malmö stad förärat JM-bygget Årets Stadsbyggnadspris.

— Vi är överraskade, glada och mycket stolta. Det är ett starkt lagarbete som gjort detta möjligt. Ett särskilt tack vill jag rikta till Rolf Åhlander som projektlett Dockterrassen på ett föredömligt sätt, säger Per-Anders Olsson, regionchef på JM.

Ur juryns motivering:
”Västra hamnen främst genom Bo01 men även den fortsatta utvecklingen genom Flagghusen har nått internationell ryktbarhet för sitt tidiga hållbarhetsinitiativ. Utmärkande för Bo01 och Flagghusen är också mångfalden av aktörer i gestaltnings- och produktionsprocessen där kvalitetsprogrammet spelade en stor roll för att nå en genomgående hög kvalitetsnivå i arkitekturen. Denna målmedvetna satsning har på ett positivt sätt påverkat utvecklingen av övriga delar av Västra hamnen”.

Samtidigt delades miljöpriset Årets Gröna Lans ut till NCC Property Development för kontorshuset Kaggen. Ett hus som uppfyller miljöklassningen för Green Building och som har utformats av Metro Arkitekter.

Till Årets Småhus utsågs Vikingsbergsvägen 22B i Malmö som byggts på uppdrag av Hans och Gunilla Ehrlinder, med utformning av Samark Arkitekter och Design. ”Tillkomsten av huset på hörntomten på Vikingsbergsvägen har med sin funktionalistiska stil givit närmiljön ett spännande tillskott”, anser juryn.