Ekonomi

JM: En avmattning i marknaden i Sverige

Johan Skoglund, vd och koncernchef för JM. Bild: JM

JM har presenterat sin delårsrapport får årets tredje kvartal. Den visar att intäkterna har ökat jämfört med samma period föregående år, medan rörelseresultatet pekat nedåt.

Johan Skoglund, vd och koncernchef, kommenterar rapporten:
Kvartalet har speglats av fortsatt osäkerhet till följd av det pågående kriget i Ukraina, höga energipriser samt fortsatt stigande inflation och räntor. Som en följd av detta ser vi en avmattning i marknaden i främst Sverige, men med fortsatt goda prisnivåer på samtliga av våra marknader.

Antalet produktionsstartade bostäder minskade under det tredje kvartalet, från 817 till 688 stycken. Minskningen beror främst på en lägre nivå av produktionsstarter i Stockholm, där avsaknaden av myndighetsbeslut försenast vissa projekt.

Bostadsverksamheten i Norge uppvisar fortsatt god försäljning och nivå av produktionsstarter under det tredje kvartalet. Finland fortsätter att växa med god lönsamhet i pågående projekt men marknaden har under det tredje kvartalet blivit något mer avvaktande, står det också i rapporten.

JM januari–september 2022:

• Intäkterna ökade till 11 233 mkr (10 541).

• Rörelseresultatet minskade till 1 297 mkr (1 460). Rörelsemarginalen minskade till 11,6 procent (13,9).

• Resultat från försäljningar av fastigheter och från joint venture om −8 mkr (194) ingår i rörelseresultatet.

• Resultatet före skatt minskade till 1 249 mkr (1 416) och resultatet efter skatt minskade till 982 mkr (1 145).

• Räntabiliteten på eget kapital för de senaste tolv månaderna uppgick till 19,9 procent (22,8). Resultatet per aktie under niomånadersperioden uppgick till 14,50 kronor (16,50).

• Koncernens kassaflöde inklusive nettoinvestering i fastigheter uppgick till −615 mkr (1 371).

• Antal sålda bostäder minskade till 2 197 (3 279) och produktionsstarter till 2 215 (2 544).