Nyheter

JM: God efterfrågan på bostäder

JM noterar en vinst på 329 miljoner kronor för årets andra kvartal. Det är en rejäl ökning mot fjolårets 201 miljoner under motsvarande period.

Men aktieanalytikerna hade väntat sig något mer, 340 miljoner kronor, rapporterar Affärsvärlden från SME Direkts undersökning.

Under det första halvåret 2011 har JM gjort en vinst på 594 miljoner kronor före skatt, vilket kan jämföras med 294 miljoner motsvarande period 2010.

— Efterfrågan har varit fortsatt god för JM:s bostäder på våra huvudmarknader, säger Johan Skoglund, JM:s vd och koncernchef, i ett pressmeddelande.

I halvårsrapporten, som presenterades under onsdagen, noterar JM emellertid att försäljningsprocessen har tagit något längre tid i samband med oron på den internationella finansmarknaden.

— Det är ännu för tidigt att bedöma effekten för bostadsmarknaden av en eventuell avmattning i konjunkturen. Efterfrågan på JM:s bostäder har varit fortsatt god även under semesterperioden, säger Johan Skoglund.

Under det första halvåret 2011 har JM sålt 1 661 bostäder och produktionsstartat 1 851 stycken, vilket kan jämföras med 1 462 sålda och 1 621 startade bostäder motsvarande period förra året.

Efter rapportperioden har JM genomfört stora köp av mark i Stockholm och bostadsbyggrätter i Oslo. Förvärven innebär att JM har möjlighet att bygga cirka 3 600 bostäder.

Under det senaste året har personalstyrkan ökat på JM. Vid halvårsskiftet 2011 hade JM 2 221 medarbetare, 1 064 hantverkare och 1 157 tjänstemän, att jämföra med 1 933 anställda vid förra halvårsskiftet. Ökningen av antalet anställda har skett planenligt i syfte att hantera den ökande produktionsvolymen, skriver JM i halvårsrapporten.