Nyheter

JM kritiserar byggreglerna

Boverkets krav att nybyggda badrum ska vara tillgängliga för rullstolsburna är för hårda, anser JM. Kraven leder till en konflikt med kommunernas önskan om fler billiga smålägenheter. <br> — Det är svårt att gå kommunerna till mötes med de kraven, s

Enligt JM är det svårt att bygga små, billiga lägenheter på grund av Boverkets tillgänglighetskrav.

— Om man bygger en tvåa på 48 kvadrat känns det fel att lägga en stor del i badrummet. Det blir oproportionerligt i förhållande till lägenheten i övrigt. Och vi vet att det efterfrågas små, kompakta lägenheter. De stora badrummen blir en extrayta som man inte vill ha, säger Ann-Margret Haglund, projektchef på JM.

Anna Grinneby, projekteringschef på JM Bostad Stockholm nord, menar att det finns en inneboende konflikt mellan Boverkets krav och kommunernas önskan att det ska byggas billiga hyresrätter och smålägenheter.

— Alla utrymmeskrav har ökat. I grund och botten är det bra, men det är svårt att gå kommunerna till mötes med de kraven, säger Anna Grinneby.

Hon efterfrågar i stället mer flexibla lösningar, till exempel att en handikappanpassad reservlägenhet byggs i ett område så att en boende som blir rullstolsburen har möjlighet att flytta dit. En annan lösning hon föreslår är att en gemensam toalett, tillgänglig för rullstolsburna besökare, byggs i fastigheten.

— Med små ytor är det omöjligt att vara öppen för alla eventualiteter, säger hon.

Även Stockholms Studentkårers Centralorganisation (SSCO) har föreslagit att delar av ett nytt hus kan handikappanpassas, i stället för hela.

— Tillgänglighetskraven ökar byggkostnaderna och minskar antalet lägenheter man kan bygga på en yta, säger Love Hansson, vice ordförande för SSCO.

Ingrid Hernsell på Boverkets byggregelenhet hänvisar förslaget vidare till riksdagen.
— Det är helt en politisk fråga. Det är riksdagen som har bestämt att bostäder ska vara tillgängliga, säger hon.

Att det skulle bli billigare att bygga mindre badrum menar hon delvis är en illusion.
— Det är installationerna som kostar. Om man sparar in en kvadratmeter gör det väldigt lite på byggkostnaden, säger hon.

Riksdagen lagstiftade på 1970-talet att bostäder ska vara tillgängliga för rörelsehindrade.
— De flesta bostäder är byggda före dess så det finns många bostäder som inte är tillgängliga. Då resonerade man att det är rimligt att de bostäder man bygger nya ska vara tillgängliga, berättar Ingrid Hernsell.

Men frågan om tillgänglighet kommer att dyka upp igen inom kort. Boverket har fått i uppdrag att ta fram ett underlag till regeringen om studenters situation på bostadsmarknaden. Uppdraget ska redovisas den sista december i år.

Fakta / Badrummet måste rymma en rullstol

Tillgänglighetskraven regleras i byggnadsverkslagen och byggnadsverksförordningen och ingår i Boverkets byggregler.

Enligt kraven måste minst ett badrum i en lägenhet som endast omfattar ett våningsplan vara rymligt nog för en rullstol.

För lägenheter som sträcker sig över flera våningsplan räcker det med att ett badrum i entréplanet är så stort.

Enligt den standard som Boverket hänvisar till måste badrummet minst mäta 1,70 meter gånger 1,90 meter för att uppfylla lagstiftningens krav.