Nyheter

JM slår Skanska i miljöbilsracet

JM har större andel miljö­bilar än Skanska. Men Skanskas miljöbilsförare är bättre på att tanka etanol och biogas. Det visar en jämförelse som Miljörapporten gjort.

Statistik från Svenska Petroleuminstitutet (SPI) visar att etanolförsäljningen sjönk under förra hösten. En bidragande orsak var det låga bensinpriset. Men hos JM och Skanska var trenden motsatt.

— Våra förare har tankat mer och mer gas och etanol genom åren. 2007 var andelen gas och etanol 76 procent av den totala bränslemängden. 2008 hade siffran stigit till 81 procent, säger Jörgen Ågren, miljöledare på JM.
Hos Skanska har också användningen ökat. Med sina 83 procent är de marginellt bättre.

Men när det kommer till antalet miljöbilar är JM bättre än Skanska. Alla 323 bilar som JM leasar och som används av de anställda som förmånsbilar, är miljöbilar. Skanska har 656 förmånsbilar, som de anställda betalar eller bilar som Skanska betalar. Av dessa är 602 miljöbilar.

En punkt där det är jämt mellan bolagen är styrningen mot ökat användande av förnybara drivmedel.
— Enda styrningen är att vi varje år skickar ut en lista där vi berättar hur mycket alternativa bränslen var och en har tankat, säger Gunnar Jürss på Skanska.
— Vi har börjat titta på om vi ska styra mer men jag vet inte om vi kommer att göra det, inget är klart, säger Jörgen Ågren på JM.

Bolagen skiljer sig åt när det gäller synen på vad som är en miljöbil. JM använder Skatteverkets definition som säger att bilar som drivs med etanol eller biogas eller är en hybridbil är en miljöbil.

Skanska har en definition som är internationellt gångbar och där en miljöbil är en bil som släpper ut högst 120 gram koldioxid per kilometer.