Nyheter

JM toppar analytikers förväntningar

Krisen knackar på dörren men än är intresset för JM: s bostäder stort. I senaste kvartalsrapporten fördubblas vinsten jämfört med fjolåret.

I årets tredje kvartalsrapport, som kom under fredagen, redovisar JM ett resultat före skatt på 382 miljoner kronor. Det ska jämföras med 204 miljoner kronor under motsvarande period förra året.

Resultatet är 21 procent bättre än väntade 316 miljoner kronor, enligt SME Direkt.

Samtidigt konstaterar JM i sin rapport att den tidigare goda efterfrågan på nyproducerade bostäder i Sverige har blivit mer avvaktande under det tredje kvartalet. Försäljningsprocessen tar också längre tid i det mer osäkra konjunkturläget. I Norge är efterfrågan fortsatt god medan efterfrågan i Danmark har dämpats under 2011 efter en viss förbättring under 2010.

— Den goda försäljnings- och bokningsnivån medger likväl fortsatt hög nivå av produktionsstarter, kommenterar företagets vd Johan Skoglund i rapporten.

Enligt Sverige Byggers byggstartsindex har bostadsbyggandet inte hållit en lika snabb ökningstakt som resten av byggbranschen i år, och är också mest känslig för konjunktursvängningar. JM, som är just bostadsspecialist, anses därför ofta vara extra känslig för ekonomiska nedgångar. Inför rapporten var dock många analytiker optimistiska.

— Om man jämför med situationen 2008 har JM nu en betydligt högre andel bokade och sålda bostäder. Så ja, de är väldigt väl rustade inför oroliga tider. Det känns relativt stabilt, sade en analytiker till tidningen Affärsvärlden.

I rapporten redovisar också JM intäkter för det tredje kvartalet på 2 959 miljoner kronor (2 012).

Antalet produktionsstartade bostäder ökade från 811 under det tredje kvartalet i fjol till 1005 under motsvarande period i år. Antalet sålda bostäder minskade dock från 758 under det tredje kvartalet 2010 till 705 under samma period i år.