Nyheter

JM varslar 200 om uppsägning

Johan Skoglund, vd och koncernchef för JM. Foto: JM

JM lägger ett varsel som berör cirka 200 medarbetare. Bolaget vill dimensionera verksamheten för lägre produktionsvolymer till följd av det försämrade konjunkturläget.

I ett pressmeddelande skriver man: ”Den avsevärt minskade bostadsförsäljningen som vi ser i spåren av det försämrade konjunkturläget medför en lägre takt i antal sålda bostäder. Då JM alltid arbetar utifrån strategin att det ska finnas en tydlig efterfrågan för planerade bostadsprojekt är det nödvändigt att anpassa verksamheten till de marknadsmässiga förutsättningar som bedöms råda under överskådlig tid”.

Därför vidtar man åtgärder för att dimensionera kostnader och bemanning för lägre produktions-volymer och samtidigt skapa förutsättningar för en väl dimensionerad organisation inför ett förbättrat konjunkturläge. Koncernens bemanning anpassas genom en minskning med cirka 200 medarbetare.

– Vi är i ett läge där vi behöver vidta åtgärder för att anpassa våra kostnader till en lägre produktionsvolym under rådande marknadsförutsättningar. Det är mycket tungt att som ett led i det behöva fatta beslut om att minska bemanningen och att medarbetare kommer att drabbas till följd av konjunkturläget, säger Johan Skoglund, vd och koncernchef.