Nyheter

Julefrid är jobbsökartid

För ingenjörer är utbudet på arbetsmarknaden ovanligt gynnsamt.

Trots det kan steget till att byta jobb vara stort .

Det är under längre ledigheter, som exempelvis julen, som man brukar ha tid att fundera över sin jobbsituation, säger Fredrik Kjelstrup på Cfk konsult som jobbar med rekrytering av ingenjörer inom bygg- och anläggningsbranschen.

Julen närmar sig och för många därmed tillhörande ledighet, vila – och jobbsökartider.

– Det är under sommarsemestern, jullovet och föräldraledigheten som man har tid att reflektera över sitt liv och sin jobbsituation. Har man funderingar på att byta jobb brukar det vara då man kommer till skott, säger Fredrik Kjelstrup, rekryteringskonsult på företaget Cfk Konsult med fäste i Göteborg.

Men trots att arbetsmarknaden är ovanligt gynnsam för ingenjörer, att det råder stor brist på vissa kompetenser och att Statistiska Centralbyrån, SCB, beräknat att det kommer att fattas cirka 50 000 ingenjörsutbildade år 2030 så väljer många att sitta still i båten.

– Byggbranschen är konservativ och det är svårt för att flytta på ingenjörer vilket gör att arbetsgivare kan ha problem att hitta nya medarbetare, säger Fredrik Kjelstrup.

Bra kollegor, marknadsmässiglön och en tilltalande företagskultur är självklarheter för den som ska byta jobb.

– Man vill inte bara byta konsult/entreprenadjacka utan man vill naturligtvis ha något mer som gör att man utvecklas. Många söker sig till spännande byggprojekt.

Allt fler konsult- och entreprenadbolag har ett stort intresse av att rekrytera ingenjörer. Konsultbolagen vill ha konsulter som har marknadskontakter och entreprenadbolagen vill ha produktionsinriktad personal som arbetsledare och platschefer. 

Enligt Fredrik Kjelstrup råder det särskilt brist på ingenjörer med erfarenhet från produktionen. Har man jobbat i produktionen är man ofta eftertraktad. Anledningen är att många av dessa ingenjörer försvann från branschen under fastighetskrisen på 90-talet. Dessutom så har många 40-talister gått i pension vilket gör att branschen har alldeles för många unga människor som inte har så många erfarna ingenjörer att lära av. Yngre ingenjörer lockas också mer av projektstödtjänster, konsultsidan och projektledarjobb.  

Många företag tar hjälp av rekryteringsföretag. Traditionellt sätt sitter rekryteringskonsult och arbetsgivare och skriver kravspecifikation på kandidat de önskar rekrytera och sedan söker rekryteringskonsult upp kandidater som passar in på denna för att övertyga att det passar individen.

Hos Cfk Konsult har man vänt på processen.

– Vi startar i andra änden med varje ingenjör och frågar vad de vill ha för nästa jobb. Sedan kontaktar vi de företag som är intressanta för varje person och utvärderar tillsammans möjligheterna som finns på marknaden. Man kan säga att vi fungerar som en personlig rekryterare för varje ingenjör, som jobbmäklare eller som en slags agent, om man vill jämföra med exempelvis sportvärlden.

Rekryteraren förmedlar en anonym profil till arbetsgivaren. Man skall inte kunna utläsa om kandidaten är en man eller kvinna, eller var personen kommer ifrån. På Cfk konsult tecknar man också ett avtal med de arbetssökande som innebär att de betalar en deposition under tiden som rekryteringsfirman söker en ny utmaning åt dem.

– Vi vill garantera att de ingenjörer vi rekommenderar till ett företag har ett genuint intresse av att byta jobb. Vanligt är annars att man kanske vill lyssna och nätverka men inte faktiskt byta jobb, eller så vill man kontrollera sitt marknadsvärde för att höja lönen där man jobbar idag.Men visst får man tacka nej till en tjänst. Ibland stämmer det ju inte och då letar vi vidare efter något som passar bättre.

 

 

 

FAKTA

Fem i topp – de mest eftertraktade ingenjörerna:

1.Arbetsledare/Platschef

2. Bygg/projektledare/besiktningsman

3. Installtionsledare/installationssamordnare

4. Kalkylator

5. Projektörer

(Källa: Cfk Konsult)