Byggprojekt

JV bildas för nytt kontorshus vid Centralen-området

Kontorshuset Park Central blir första projektet i det stora stadsutvecklingsprojektet Region City i Göteborg. Bild: Krook Tjäder

Jernhusen och NCC utvecklar tillsammans det första projektet i det stora stadsutvecklingsprojektet Region City vid Centralstationen i Göteborg. Park Central omfattar ett kontorshus om 40 000 kvadratmeter.

NCC bygger redan nu Västlänkens Centralen-station. Ovanpå Västlänken kommer byggbolaget att bygga det första av de många planerade projekten som ingår i Region City. Projektet genomförs gemensamt där NCC Property Development och Jernhusen kommer att äga 50 procent vardera i ett gemensamägt JV-bolag. Parterna har även avtalat om att Jernhusen återköper NCC:s andel vid färdigställande 2026.

Stations- och kontorsbyggnad

– Med Park Central utvecklas centralstationsområdet i Göteborg till ett centrum för kollektivtrafik med arbetsplatser och service. Det är ett av våra mest omfattande stadsutvecklingsprojekt. Gemensamt för alla Jernhusens projekt är att utveckla trygga och hållbara miljöer som bidrar till det kollektiva resandet. På det sättet gör vi skillnad för människor och miljö, säger Kerstin Gillsbro, vd Jernhusen i ett pressmeddelande.

Projektet omfattar en stations- och kontorsbyggnad på totalt cirka 40 000 kvadratmeter. Kontorshyresgästerna kommer få stora sammanhängande våningsplan, en unik grönskande takterrass och ett brett utbud av service i stationsvåningen. Byggnaden kommer att byggas ovanpå Västlänken och kommer att vara sammanlänkad med Västlänkens station Centralen.

Viktig knutpunkt

– Det här är ett av landets mest intressanta stadsutvecklingsprojekt och vi är oerhört stolta och glada över det förtroende som Jernhusen gett oss. Vår gedigna erfarenhet av fastighetsutveckling både i Göteborg och i andra nordiska storstäder gör att vi tillsammans med Jernhusen kan förverkliga visionen om att utveckla stadens viktigaste knutpunkt, säger Joachim Holmberg, affärsområdeschef NCC Property Development.

Park Central är gestaltat av Arkitekterna Krook & Tjäder. Byggnaden kommer uppföras enligt miljöcertifieringssystemet Breeam nivå Excellent.

Entreprenadkontrakt förväntas tecknas i slutet av 2022 och byggnationen planeras starta i slutet av 2023 samt färdigställas i slutet av 2026.