Nyheter

Kakelföretagen i uppror mot nya branschreglerna

Byggkeramikrådets branschregler tillåter inte kartongklädda gipsskivor i våtrum. Nu kräver Kakelföreningen att medlemmarna skriftligt intygar att de följer reglerna. Det har lett till starka protester bland några av medlemmarna.

Byggkeramikrådet, BKR, har utfärdat branschregler som inte tillåter kartongklädda gipsskivor i våtzon 1, det mest utsatta området i våtrum. Reglerna är dock frivilliga. BKR ägs och drivs av Plattsättningsentreprenörers riksförening och Kakelföreningen. Eftersom vissa leverantörer inte följer BKRs branschregler har man skickat en skrivelse till medlemmarna. Formuleringen lyder: ”Vi … har tagit del av ovanstående text och intygar att vi från och med i dag i huvudsak står bakom och följer BBV oavsett vem som frågar”. Men skrivelsen har fått medlemmar att se rött och mejla protester. Jonas Winther, produktchef på Saint-Gobain Byggprodukter, är en av dem. Han anser att det inte finns bevis för att kartonggipsen är direkt ohälsosam och att det därför inte finns skäl att förbjuda den. – Det är bara om man får fel i tätskiktet som man kan få problem med kartonggipsen. Och i slutänden har vi ett byggherreansvar här i Sverige, beställaren måste försäkra sig om att helhetslösningen uppfyller Boverkets byggregler. Claes-Göran Pehrson, vd på Illigo, är inne på samma spår. – Jag kan inte tvinga en kund att använda ett system som BKR vill ha. Om kunden vill ha kartongbeklädd gips är mitt system godkänt av GVK och Sitac, säger Claes-Göran Pehrson. Golvbranschens Våtrumskontroll, GVK, har också utfärdat branschregler för tätskikt i våtrum. Deras regler, Säkra våtrum, tillåter kartongklädd gips. – Det jag opponerar mig emot är att BKR är så obstinat när det gäller den frågan. Vi ska skriva under att vi knappast ens ska tala om kartongbeklädd gips, som om det är något farligt, säger Claes-Göran Pehrson. Ulf Ribbenstedt, ordförande för Kakelföreningen, kallar skrivelsen för en medlemsenkät och berättar att man ska prata med de företag som inte ville skriva under den. I ett fall säger han att meningsskiljaktigheterna redan är lösta. – Det fanns tveksamheter runt hur man skulle tolka enkäten, men när vi väl sitter ner och pratar är det en fullständig enighet om hur olämpligt det är med kartongklädda gipsskivor i våtrum, säger Ulf Ribbenstedt. Enligt Ulf Ribbenstedt är beslutet att inte tillåta kartongklädd gips i våtzon 1 väl underbyggt med studier från bland annat Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Föreningarnas regler skiljer sig åt

  • Enligt BKRs branschregler ska inte kartongklädda skivor av gips användas i våtrummets mest utsatta område, våtzon 1, som underlag för tätskikt eller som bakomvarande skiva. Det gäller både golv och väggar. Syftet är att bidra till ett sundare byggande då kartongskiktet på gipsskivor är känsligt för så kallat pappersmögel, som kan utvecklas bakom tätskiktet.
  • GVKs branschregler tillåter kartonggips under plastmatta och under tätskiktsfolie om folieleverantören godkänner kartonggips som underlag. GVK har beslutat att påbörja en övergång från kartongklädd gips till mer fukttåliga skivor i våtrum.