Nyheter

Kamprad går in i Peab

Ikeagrundaren Ingvar Kamprad köper 8,6 miljoner Peabaktier.

— Det känns mycket positivt att Ingvar Kamprad går in som ägare i Peab, skriver företagets vd Jan Johansson i ett pressmeddelande.

Bakgrunden till affären är att Peab och Ikea tidigare har ingått i ett samarbete avseende Ikeas fortsatta expansion i Norden.

— Överenskommelsen innebär att tio nya varuhus kommer att byggas enligt respektive lands expansionsplan, säger Jan Johansson.

Totalt motsvarar de avyttrade aktierna cirka 2,8 procent av kapitalet. Affären har skett som en direkttransaktion mellan parterna utanför börsen den 19 september. Enligt Svenska Dagbladet har Ingvar Kamprad betalat cirka 300 miljoner kronor för aktieposten.