Kan få böter för felaktig upphandling

Kan få böter för felaktig upphandling
Konkurrensverket yrkar på 80 000 kronor i avgift.

Konkurrensverket ansöker i förvaltningsrätten om att Nyköpings kommun ska betala en upphandlingsskadeavgift på 80.000 kronor.

Anledningen är att man menar att kommunen gjorde fel vid upphandlingen av renoveringen av Östra kajen i Nyköpings hamn.

Kommunen tecknade avtal med Johnsson och Almén Entreprenad, trots att konkurrenten Svevia redan begärt överprövning. Förvaltningsrätten avslog dock Svevias ansökan om överprövning eftersom man inte ansåg att skäl att ogiltigförklara avtalet.

I sin ansökan om upphandlingsskadeavgift skriver Konkurrensverket bland annat att ”Nyköpings kommuns överträdelse av den förlängda avtalsspärren vare sig kan betraktas som förmildrande eller försvårande”. Upphandlingsskadeavgiften bör därför uppgå till 80 000 kronor.

Det upphandlade avtalet, som tillföll Johnsson och Almén, är värt omkring 23 miljoner kronor.

 

Relaterade artiklar

Upplever otillåten konkurrens inom solceller och laddstolpar
Ny rapport: konkurrensbrist orsak till högre byggmaterialpriser
Frångick upphandlingsregler – kan få böta sju miljoner
Får böta för otillåten direktupphandling