Nyheter

Kan ha lurats på 100 miljoner vid tunnelrenovering

Tre personer dömdes 2015 för att ha lurat till sig 27 miljoner kronor i den så kallade söderledshärvan. 

Men enligt nya uppgifter till TV4:s Kalla Fakta kan det handla om överfaktureringar på 100 miljoner kronor som Stockholm stads trafikkontor fått betala.

Stockholm stad genomförde under 2010-2012 en renovering av den södergående delen av Söderledstunneln. Fyra män dömdes i tingsrätten till fängelse för att ha lurat kommunen att betala 27,4 miljoner kronor för mycket. I hovrätten friades de från bedrägeri men dömdes för grova bokförings- och skattebrott. En man frikändes helt.

I TV4-programmet Kalla fakta, som sändes den 25 september, träder tre av de dömda männen fram och berättar om hur upplägget gick till, och vad som egentligen hände i tunneln.

Enligt en av männen, som själv representerade entreprenören NSA, har trafikkontoret överfakturerats kraftigt i projektet.

– Brandskyddsabsorbenterna är det mest tydliga exemplet, säger han.

Enligt Kalla Fakta så ska trafikkontoret ha fått betala 8 miljoner för mycket för absorbenterna, sex miljoner för mycket för färg och 4,8 miljoner extra för infärgning av barriärelement. En faktura på elarbeten som aldrig utförts lyfts också fram. Den notan gick på 14,2 miljoner.

– Så här har man gjort för att få mera betalt så klart, säger företagaren som förklaring till varför man lagt på flera hundra procent på fakturorna från underentreprenörer och leverantörer.

I slutändan kan det enligt Kalla Faktas källor röra sig om 100 miljoner extra som Stockholms stad fått betala för arbeten som inte utfördes eller i rejält saltade fakturor.

Trafikkontoret kommenterar kvällens avsnitt av Kalla fakta på sin hemsida.

”TV4 hävdar i sitt reportage att trafikkontoret inte gjort tillräckligt för att utreda bedrägeriförsöket. Av TV4:s reportage framgår inte att trafikkontoret tillsammans med polis, åklagare, Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten lade ned ett mycket omfattande arbete på att utreda hela frågan. Det ledde till att fyra inblandade dömdes i hovrätten för grovt bokföringsbrott, och två även för grovt skattebrott”

”Vad som inte heller framgår av reportaget är att såväl tingsrätten som Ekobrottsmyndigheten nyligen tagit del av de uppgifter som framförs i Kalla fakta, men bedömt att uppgiftslämnarna har låg trovärdighet, bl a eftersom de lämnat motstridiga uppgifter vid olika tillfällen. Trafikkontoret ser därmed ingen möjlighet att komma längre rättsligt med fallet. ”

Trafikkontoret ifrågasätter trovärdigheten hos den tidigare dömda mannen som träder fram i programmet.

”Skulle polis och åklagare bedöma att X kommer med så väsentliga och trovärdiga nya uppgifter att det gör att fallet kan tas upp igen så skulle naturligtvis trafikkontoret medverka i en sådan utredning”.