Nyheter

”Kan låta som hokus pokus”

För betongindustrin kan nanotekniken vara betydelsefull. Redan i dag finns betong med nya egenskaper. Eller vad sägs om betong som renar luften?

— Nanotekniken var en förutsättning för att få betongplattan att rena luften, säger Maria Andersson, marknadskommunikatör på mark- och VA-företaget S:t Eriks.

Tillsammans med bland andra byggmaterialföretaget Cementa, har S:t Eriks utvecklat Clean-NOX, en ny betongplatta som bryter ned kväveoxider och smuts i luften.

— Vi har med nanoteknik skapat nanokristallid titanoxid, som vid solljus startar en fotokatalytisk reaktion, som i sin tur skapar reaktiva radikaler. Radikalerna reagerar med organiska ämnen och kan bryta ned kväveoxid till ofarliga ämnen, säger Maria Andersson.

Arbetet med den nya betongplattan startade 2005. Innan Clean-NOX var klar för marknaden följde testperioder som visade på tydliga kvävereduktioner i de aktuella områdena.

— Men plattan räcker inte på egen hand för att rensa förorenad luft, säger hon.

Hur har intresset från byggbranschen varit?

— Det är mest kommuner som har kommit med förfrågningar. Men det tar tid att etablera nya produkter och betong som rensar luften kan ju låta som hokus pokus.

Hos St: Eriks är det i nuläget bara Clean-NOX som innehåller nanomaterial. Men det kan snart komma att ändras.

— Tekniken kan i princip användas på alla typer av ytor som är belagda med betong och som ligger ovan jord.