Nyheter

Kanonrapport från Peab

Peab redovisar en kraftigt ökad vinst i senaste delårsrapporten. Trots att de sämre tiderna syns i bostadsbyggandet är Peabs vd Mats Paulsson optimistisk om framtiden.

Siffrorna talar sitt tydliga språk. Peab ökade omsättningen med 11 procent under perioden januari till september. Under samma period ökade vinsten efter skatt från 494 till 729 miljoner kronor, en ökning med över 40 procent.

Orderingången har minskat med 9 procent under perioden, jämfört med motsvarande period 2007. Men sänkningen från 28 505 till 25 849 är medveten och beror på en neddragning på byggverksamheten i Finland och Norge som redovisar en förlust. Samtidigt har orderstocken ökat inom den svenska anläggnings- och byggverksamheten.

De sämre tiderna syns tydligast i den egna bostadsproduktionen. Antalet produktionsstartade bostäder har minskat från 1 779 till 1 378.

Men Peabs vd Mats Paulsson är optimistisk inför framtiden:
— Den minskade igångsättningen av nya projekt förväntas medföra att renoverings- och ombyggnationsvolymerna ökar. Med en stor bostadsbrist i många kommuner i Sverige och en stark efterfrågan på hyresrätter bedöms nyproduktion av hyresfastigheter ta vid inom bostadsbyggandet, skriver Paulsson i en kommentar till rapporten.

Samtidigt pekar han på stora möjligheter på anläggningssidan där regeringen gör en storsatsning på infrastruktur de kommande åren, 5 miljarder kronor per år under 2009 och 2010.

— Infrastrukturpropositionen för år 2010-2021 visar på betydligt högre anslagsnivåer än tidigare infrastrukturplaner. Detta är positivt för Peab då vi har en konkurrenskraftig och rikstäckande anläggningsverksamhet. Övriga segment såsom ny- och ombyggnad av lokaler förväntas visa en positiv utveckling, framförallt drivet av offentliga beställare, skriver Mats Paulsson.