Nyheter

Kaplan i rättslig tvist om ersättning

Mehmet Kaplan avgick som bostadsminister våren 2016. Foto: Susanne Bengtsson.

Före detta bostadsminister Mehmet Kaplan är beviljad 15 000 kr i månaden från och med maj – men begär det dubbla.

Nu har han hamnat i en rättslig tvist med Statens Pensionsverk, SPV, skriver Aftonbladet.

I april 2016 avgick Mehmet Kaplan (Mp) som bostadsminister.

Kaplan har kunnat kvittera ut 127 000 kronor i månaden under perioden 18 april 2016 till 17 april 2017 i Statsrådsarvode. Han uppbär även en inkomstgaranti från sina år som riksdagsledamot.

Nu har Mehmet Kaplan hamnat i en rättslig tvist med Statens pensionsverk (SPV), skriver Aftonbladet.

Han är beviljad 15 000 kr i månaden från och med maj – men begär det dubbla. Mehmet Kaplan menar att han har rätt till 30 000 kronor i månaden från och med maj i år, när hans statsrådspension upphörde. Mehmet Kaplan har överklagat summan till Förvaltningsrätten.

Tvisten handlar om hur regelverket ska tolkas.

Statens Pensionsverk räknar på helåret och menar att de 452 000 kronorna från statsrådsarvodet är en inkomst  som reducerar inkomstgarantin.

–  Det kan vara första gången som just det här scenariot har upptsått. Jag inte varit med om det här under den tid jag har jobbat här, säger Görel Olsson, Statens pensionsverk (SPV), till Aftonbladet.